iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

อุทยานธรณีดงวาน (Đồng Văn công viên địa chất) ฮาซาง (Ha Giang) เวียดนาม

ฮาซาง (Ha Giang) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของเวียดนามติดกับจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 7,945.8 ตารางกิโลเมตร ในจำนวนนี้ มีพื้นที่ 2,356 ตารางกิโลเมตร ที่ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ ดงวาน เหมี่ยววั๊ก เย็นมิงห์ และควนบา ซึ่งกว่าร้อยละ 60 มีสภาพเป็นภูเขาหินปูนสลับกับหุบเหว ส่วนบริเวณอื่นนั้นก็พิสูจน์ได้ว่ามีหินปูนรองรับอยู่ด้านล่าง พื้นที่นี้จึงถูกเรียกขานว่า “ที่ราบสูงที่มีภูมิประเทศแบบคารสต์ดงวาน (Dong Van Karst Plateau); DVKP” (ฟังชื่อแล้วงงไหมละครับ ท่านสารวัตร)
พื้นที่แห่งนี้มีความสวยงามของภูมิประเทศ รวมทั้งความโดดเด่นในด้านธรณีวิทยา และความหลากหลายของชาติพันธ์มนุษย์ แต่ทว่า กลับมีความยากแค้นลำเค็ญ และความด้อยโอกาสของท้องถิ่นแฝงอยู่ เพราะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นหินขรุขระและผาชัน ต้องปรับพื้นที่เชิงเขาให้เป็นขั้นบันไดเพื่อการกสิกรรม ซึ่งทำได้เพียงปีละครั้งและต้องอาศัยน้ำฝน น้ำค้าง ตั้งอยู่ในที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก อากาศจึงหนาวเย็น และมีลมพัดแรงเกือบทั้งปี นอกจากนี้ หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สิ่งที่อาจเป็นได้อันจะทำให้การพัฒนาและการอนุรักษ์ผืนแผ่นดินให้คงอยู่อย่างยั่งยืน น่าจะเป็นวิธีการจัดตั้งอุทยานธรณีในท้องถิ่นขึ้นมา
รัฐบาลเวียดนาม จึงได้ดำเนินการโดยเริ่มจากโครงการร่วมเวียดนาม-เบลเยี่ยม เพื่อศึกษาถ้ำวิทยาในบริเวณนี้ในปี ค.ศ. 2001 ตามมาด้วยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุทยานธรณีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม (ค.ศ. 2007-2012) และในปีค.ศ. 2009 หลายหน่วยงานได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ผืนนี้ เป็นเหตุให้ ดงวานได้รับการยอมรับ และถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานธรณีขององค์กรยูเนสโก้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2010
เส้นทางเรียนรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีดงวานที่สำคัญ มี 3 เส้นทาง ได้แก่

1) เส้นทางแสดงความสมบูรณ์แห่งแผ่นดิน ฮาซาง-เย็นมิงห์

2) เส้นทางแห่งอาณาจักรโขดหิน เย็นมิงห์-ดงวาน

3) เส้นทางเลียบขอบฟ้าอย่างภาคภูมิและสุขี เหมี่ยวแว๊ก-ลุงกู และยังมีอีกหนึ่งเส้นทางที่กำลังอยู่ในการพัฒนา ได้แก่ เส้นทางควนบา-เหมี่ยวแว๊ก

.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward