iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

หม่าปี่เล้ง (Ma Pi Leng) เส้นทางม้าฟืดฟาด เวียดนาม

เป็นหนึ่งในจุดขายของอุทยานธรณีดงวาน ตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างอำเภอเหมี่ยวแว็กกับดงวาน มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร นับเป็นเส้นทางที่วกเวียนและอันตราย แต่ก็เต็มไปด้วยภูมิประเทศของขุนเขาและหุบเหวที่สวยงาม หุบเขาที่ลึกที่สุดในบริเวณนี้ หรืออาจกล่าวที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คือ หุบเขาตูซาน (Tu San canyon) ซึ่งทิ้งตัวดิ่งชันลงไประหว่าง 70-90 องศา และลึกลงไปร่วม 700 เมตร จากการกัดเซาะของแม่น้ำโญเคว (Ngo Que) ที่ไหลตามระนาบเลื่อนโญเคว ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 20 ล้านปีมาแล้ว
หินปูนที่พบเห็นในบริเวณนี้เป็นของหมวดหินโต๊กตั๊ด (Toc Tat Fm.) สะสมตัวในทะเลของยุคดีโวเนียนตอนปลาย (ประมาณ 365 ล้านปีมาแล้ว) ณ จุดชมวิวหม่าปี่เล้งนี้ เราจะสามารถมองเห็นเขื่อนกักเก็บน้ำขวางลำน้ำโญเคว เพื่อใช้ประโยชน์น้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 32 เมกะวัตต์
ชื่อของสถานที่แห่งนี้มีหลายความหมาย บ้างก็ว่า หมายถึง “สะพานจมูกม้า” บ้างก็ว่า “ม้าจมูกเย็น” (ที่ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าต้องการสื่อความหมายอะไร) หรือ “หุบเขาแห่งซากม้า” แต่ข้าพเจ้าชอบชื่อตามจั่วหัวที่ตัวเองคิดเองมากกว่า เพราะ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเส้นทางสายนี้เมื่อม้าเดินทางมาเห็น ก็จะทำจมูกฟืดฟาดด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อ

.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward