iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

เที่ยวยอดภูเพียงบ่อบะเวน เมืองปากซอง จัมปาสัก สปป.ลาว

ปากซองบนยอดภูเพียงบ่อบะเวน ที่ใต้ดินเป็นลาวาหินบะซอลต์ที่วัดอายุได้ตั้งแต่ 16 ล้านลงมาจนถึงไม่กี่หมื่นปี นอกจากนี้ บริเวณใจกลางของภูเพียงยังมีภูเขาไฟรูปกรวยขนาดปากปล่องไม่กี่ร้อยเมตร จำนวนร่วม 20 ลูก วางตัวประปรายในแนวประมาณ 350 องศา เช่น ภูดิน ภูเทวดา ภูอาจารย์เด คณะของเราจะเดินทางลงเขาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวการไหลของลาวา เป็นระยะทางกว่า 30 กิโลเมตร (เส้นทางไม่ปรากฎให้เห็นในแผนที่ เพราะเป็นเส้นทางลำลองและเพิ่งจะตัดใหม่ วิ่งจากยอดเขาลงไปหาน้ำตก โดยมีความแตกต่างของระดับความสูงกว่า 1,000 เมตร น่าจะไม่เห็นหน้าผาเลย เพราะข้าพเจ้าเดาว่าเส้นทางนี้คงจะลาดเอียงลงตามการไหลของลาวา) เพื่อยลโฉมน้ำตกเซป่องไล่ กับเซพะ น้ำตกที่เกิดจากการกัดเซาะของแม่น้ำเซเปียน และเราจะกินข้าวกล่องหรือข้าวเหนียวไก่ย่างที่น้ำตกใดน้ำตกหนึ่ง

จากภาพของแผนที่ภูมิประเทศที่แนบประกอบโพสต์นี้ ผู้ที่เข้าใจในเรื่องแผนที่น่าจะสังเกตเห็นและอธิบายได้ชัดเจนว่า หลังจากมีการยกตัวของชั้นตะกอนของกลุ่มหินโคราชแล้ว แม่น้ำโบราณของห้วยหมากค่า ห้วยวังเงา ห้วยต๊กล๊ก ได้กัดเซาะชั้นหินจนเกิดการผุพังทำลาย จนแผ่นดินบริเวณนี้กลายเป็นภูเขายอดเรียบ มีแม่น้ำโบราณกัดหินผาของกลุ่มหินโคราชจนกลายเป็นหุบเขาที่ลึกร่วมสองร้อยเมตร จากนั้นจึงมีลาวาบะซอลต์ที่ไหลจากภายในเปลือกโลกขึ้นมาตามรอยแตกในใจกลางของภูเพียงบ่อละเวน และไหลท่วมท้นลงไปสู่ที่ราบด้านล่าง จากแผนที่จะเห็นว่าแม่น้ำเซเปียนที่อาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้าแล้วนั้น ต้องเบี่ยงหนีลาวาไปทางตะวันออก เชื่อแน่ว่า ในบางจุด เซเปียนคงจะต้องกัดเซาะหินลาวาที่ไหลทับหินโคราชบ้าง ตัวอย่างเช่น ที่ตาดเซป่องไล่ ในขณะที่ตาดเซพะที่อยู่ปลายน้ำลงไปนั้น จะเป็นน้ำตกที่เกิดจากรอยแตกในชั้นหิน และความแตกต่างในด้านความคงทนต่อการกัดเซาะผุพังทำลายระหว่างหินทรายกับหินโคลนเท่านั้น

.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward