iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

เยือนถิ่นภูเขาไฟ อบไอน้ำพุร้อน ออนซอนใบไม้เปลี่ยนสี กับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ฮอกไกโด ญี่ปุ่น 

เยือนถิ่นภูเขาไฟ อบไอน้ำพุร้อน ออนซอนใบไม้เปลี่ยนสี กับสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ป่ะล่ะ ป๊ะล่าาาา

วันที่ 11-16 ตุลาคมนี้ สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทยจะพาสมาชิกและบุคคลทั่วไปจำนวนหนึ่งไปเที่ยวฮอกไกโด ญี่ปุ่น แผ่นดินที่เต็มไปด้วยภูเขาไฟ แผ่นดินไหว และน้ำพุร้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้ของปี ที่จะได้เห็นทิวทัศน์ที่สวยงามตระการตากับภูมิประเทศและบ้านเมืองที่มีใบไม้เปลี่ยนสีเป็นฉากหลัง

ฮอกไกโดเป็นหนึ่งในสี่เกาะใหญ่ ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของญี่ปุ่น ประเทศที่เกิดขึ้นมาเนื่องจากแผ่นเปลือกโลกมหาสมุทร (Oceanic Plate)นั้น ถูกผลักดันให้มุดตัวลงใต้เปลือกทวีป (Continental Plate) ที่อยู่ทางด้านตะวันตก การมุดตัวตามกระบวนการทางธรณีวิทยาเช่นว่านี้ ทำให้เกิดภูเขาไฟ แผ่นดินไหว สึนามิ เป็นระยะๆ ตลอดมา

ทว่า 5 วันในการแวะเที่ยว พวกเราคงเก็บเกี่ยวความสวยงามของแผ่นดินและสถานที่ได้บ้าง แต่ในแง่ธรณีวิทยาแล้ว นี่มันยิ่งกว่า “ขี่ม้าชมดอกไม้” เพราะนี่น่าจะเรียกได้ว่า “ นั่งดาวเทียมท่องญี่ปุ่น” โอกาสที่จะได้เห็นหินเพื่อนำมาเปรียบเทียบกับบ้านเรานั้น คงจะมีน้อยมาก อย่างนั้นเลยแหละครับ ท่านสารวัตร

.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward