iok2u.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา

โกเรียวคาคุ ป้อมห้าดาว ที่มาของคำอุทานว่า ฮ้า ฮอกไกโด ญี่ปุ่น

ประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นระบุไว้ว่า ตั้งแต่ค.ศ. 1603 เป็นต้นมา ถือว่าเป็นยุคเอโดะ นั้นคือยุคที่ปกครองโดยโชกุนของตระกูลโทกูงาวะ ซึ่งเป็นยุคที่ราษฎรธรรมดาและนักรบมีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้น แต่ด้วยนโยบายปิดประเทศ ทำให้สหรัฐอเมริกาส่งกองทัพเรือเข้ามาบีบบังคับให้ญี่ปุ่นเปิดการค้าการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ เมื่อรัฐบาลของโชกุนโทกูงาวะยอมผูกมิตรกับต่างชาติ ก็ได้มีสัมพันธไมตรีกับชาวตะวันตกเกิดขึ้น เริ่มการก่อสร้างปราสาทโกเรียวคาคุ ซึ่งแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1864 มีลักษณะเป็นรูปดาวห้าแฉกที่ได้รับอิทธิพลมาจากยุโรป การณ์ที่เกิดขึ้น ทำให้จักรพรรดิและกองทหารเหล่าอื่นๆ ไม่พอใจ เกิดการสู้รบกันภายใน ซึ่งฝ่ายของโชกุนโทกูงาวะพ่ายแพ้ จนต้องอพยพผู้คนพลเมืองย้ายมาอยู่ที่เกาะฮอกไกโด ซึ่งสมัยนั้นเรียกว่าเกาะเอโซะ จากนั้นก็ประกาศอิสระภาพไม่ขึ้นกับรัฐบาลกลาง สถาปนาสาธารณรัฐเอโซะ ขึ้นมา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 1868 ตั้งรัฐบาลชั่วคราวขึ้นมาที่ป้อมโกเรียวคาคุ อย่างไรก็ตาม กองกำลังของรัฐบาลใหม่ได้ยกเข้ามาโจมตี จนกองทัพของโชกุนโทกูคาคุพ่ายแพ้ สงครามจึงสงบลงในปี 1869

จนถึงปี 1952 ปราสาทโกเรียวคาคุ ก็ได้รับการกำหนดให้เป็นอัทยานประวัติศาสตร์ และปัจจุบันกลายเป็นสถานท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดฮอกไกโด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอคอยโกเรียวคาคุทาวเวอร์ ที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากในแต่ละปี

ว่ากันว่า ตั้งแต่ครั้งสมัยในยุคประวัติศาสตร์จนถึงยุคปัจจุบัน ผู้คนที่ได้พบเห็นปราสาทว่ามีอาคารที่เป็นรูปดาวห้าแฉกเป็นครั้งแรก จะต้องอุทานขึ้นมาด้วยความประหลาดใจ หรือนึกไม่ถึงว่า “ห้า ห้าแฉก” ไม่ว่าจะเป็นกองทหาร ทั้งระดับไพร่พล หรือผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองกำลังรัฐบาลใหม่ของยุคเมจิ หรือว่าประชาชนสามัญธรรมดาทั่วไป ต่างก็อุทานคำว่า “ห้าแฉก” ว่ากันอีกว่า ปรากฏการณ์เช่นนี้ เกิดขึ้นซำ้แล้วซ้ำเล่า ทำให้คนญี่ปุ่นติดปากว่า ครั้งใดที่พบเจอสิ่งที่เหลือเชื่อ หรือน่าอัศจรรย์ จะอุทานคำว่า “ห้า” ออกมา ซึ่งคำคำนี้ ก็ได้แพร่หลายไปทั่วโลก เมื่อใดที่ผู้ตนเกิดความตื่นตะลึงหรือแปลกใจ ก็มักจะตะโกนคำว่า”ห้า” ออกมา และภายหลังได้เพี้ยนเปลี่ยนไปเป็นคำว่า ฮ้า จังสั้นแหล่ว

ข้าพเจ้าเองรู้สึกชอบใจในสิ่งที่ชาวเอโซะสร้างขึ้นมาก เพราะหากว่าตัวปราสาทมีรูปเป็นดาว หกแฉก หรือแปดแฉก เวลาที่เราเอาคำว่า หก หรือ แปด มาเป็นคำอุทาน มันจะฟังทะแม่งๆ ไม่จับใจติดปากเหมือนคำว่า ห้า ดังนั้น จึงต้องขอขอบคุณผู้ออกความคิดในการสร้างปราสาทให้มีห้าแฉกนะครับ พี่น้อง

.

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

รวบรวมข้อมูลและภาพ www.iok2u.com

-------------------------------------------------

รวมบทความ นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.iok2u.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.iok2u.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward