Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

มหาลัยลาซาด้า (Lazada University)

มหาลัยลาซาด้า (Lazada University) มีจุดประสงค์ตั้งเพื่อช่วยให้สมาชิกของลาซาด้าไม่พลาดโอกาสทางการช่วยเหลือในการขายสินค้า โดยสามารถดูวิดีโอการสอน และการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานของลาซาด้า เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาเรียน สามารถลงทะเบียนออนไลน์สำหรับการฝึกสอนส่วนตัวในเรื่องที่สนใจ 

สนใจ ติดตามได้ที่ https://www.lazada.com/sellercenter/th/university/

ลาซาด้าได้เสนอคอร์สออนไลน์ และคอร์สเรียนที่ออฟฟิศลาซาด้า ให้กับผู้สนใจโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ผู้เรียนสามารถตรวจสอบตารางเวลาของคอร์สเรียนที่สะดวกที่สุด และทำการลงทะเบียนซึ่งจะได้รับอีเมล์แนะนำวิธีการเข้าระบบการเรียนออนไลน์

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- Web: www.iok2u.com

- FB: https://www.facebook.com/iok2u

- Line: @iok2u.com

- Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com