DB แนะนำ 3 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Data Visualization ในรูป Dash Board ที่สำคัญ

 

สนใจดู DashBoard ทั้งหมดคลิกที่นี่

จัดทำและรวบรวมโดย : Kiattiphong Udomtanateera

แนะนำ 3 โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Data Visualization ในรูป Dash Board ที่สำคัญ โดยขอเลือกนำเสนอโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากในขนาดนี้ 3 โปรแกรม ได้แก่

1. Google Data Studio คือ โปรแกรมที่ใช้ในการสร้าง Data Visualization ในรูป Dash Board จากค่าย Google เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการรายงานผลจากข้อมูลที่มีตัวเลขมาก ๆ ที่เรามักจะอ่านค่าสรุปยากให้ออกมาเป็นรูปภาพที่ง่ายต่อการทำความเข้าใจและน่าสนใจ โดยจะสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลที่มีอยู่แล้วในค่าย google ทั้งหมด เช่น google doc, gogle sheet, Google Analytics หรือ Google bigquery เป็นต้น เหมาะกับผู้เริ่มต้นอยากลองใช้ Business Intelligence Tool ใช้งานง่ายสุด เป็นการทำงานในรูปแบบ Cloud-based ทั้งหมด ทำให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกันได้ง่าย กรณ๊ที่หน่วยงานนั้นใช้ระบบงาน Google Workplace (G Suite) อยู่แล้ว ก็จะยิ่งง่ายในการจัดการข้อมูลร่วมกัน การใช้งานสามารถใช้ได้ฟรีแต่หากสนใจระบบที่ดีเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มการหาส่วนเสริมหรือจ่ยค่าบริการที่เพิ่มขึ้นอีกได้

ดูข้อมูล https://datastudio.google.com

2. Power BI Desktop คือ โปรแกรมที่ใช้ช่วยวิเคราะห์สรุปผลข้อมูลจำนวนไม่จำกัดจากหลายแหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Excel File, Microsoft Access Database, SQL Server, Oracle เป็นต้น โดยเป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่ายได้อย่างรวดเร็ว ผู้ใช้อาจไม่ต้องมีความรู้เชิงเทคนิคมากนัก โปรแกรมสามารถแสดงผลรายงานออกมาได้ทั้งในรูปแบบของตารางสรุปผลและด้วยรูปภาพในแบบ Visualization เช่น กราฟในรูปแบบต่าง ๆ และยังสามารถนำผลต่อยอดมาจาก Excel ได้อีกเนื่องจากมาจากค่ายไมโครซอพรเหมือนกัน สะดวกและง่ายยิ่งเมือคุ้นเคยกับการใช้งาน Power Query อยู่แล้ว และเหมาะกับองค์กรที่ใช้ Ms Office 365 ที่จะสามารถเชื่อมต่อจัดการ Business Process ได้ง่าย 

3. Tableau คือ โปรแกรมหรือเครื่องมือในงาน Business Intelligence (BI) ที่เป็นที่นิยมมากอีกตัวในปัจจุบัน เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปให้สามารถนำมาใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้อาจไม่จำเป็นต้องมีความรู้หรือมีทักษะในด้าน Programing มากนัก สามารถนำข้อมูลจำนวนมากที่มีหลากหลายในองค์กรมาทำการวิเคราะห์ เพื่อเป็นข้อมูลเชิงธุรกิจช่วยให้ผู้บริหารมีข้อมูลเชิงลึกเพิ่มความสามารถในการตัดสินใจอย่างรวดเร็วและชาญ ฉลาดในรูปแบบ Data Visualization ซึ่งใช้การนำเสนอแบบรูปภาพเพื่อแสดงข้อมูลในเชิงปริมาณที่วัดได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข แผนภูมิ กราฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย การใช้งานมีทั้งแบบให้ใช้ฟรี และแบบเสียเงินเพื่อให้ได้บริการที่เพิ่มมากขึ้น 

DashBoard คือ หน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบ Executive ในมุมมองต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดูได้ง่าย ใช้เวลาในการตีความสารสนเทศได้รวดเร็วและสามารถตอบโจทย์คำถามที่มีในทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจเพื่อแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลที่มีอยู่ตลอดเวลา

 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ DashBoard ที่น่าสนใจ ได้ที่

ข้อมูลหน้ารายงาน Dash Board ที่น่าสนใจเพิ่มเติม คลิกที่นี่

---------------------------------------------

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive