วงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle) และหุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death)

วงจรชีวิตของผู้ประกอบการ (Entrepreneur Lifecycle) จะมีรูปแบบของการเติบโตแบบที่มีเส้นโค้งขึ้นในช่วงแรกก่อนที่จะต้องมีช่วงที่ลดต่ำลงสักระยยแล้วค่อยโค้งขึ้นไปเติบโตในช่วงท้าย ซึ่งก็ตรงกับรูปแบบการเติบโตของ SME หรือการเริ่มทำธุรกิจทั่วไปดังกราฟในรูปของ S-Curve อาจแบ่งระยะในการจัดการที่ผู้ประกอบการจะต้องเจอ 3 ระยะคือ

1. ช่วงระยะแรกของการคิค้นและสร้างนวัตกรรม (Ideation) ขั้นตอนนี้จะอยู่ในการคิดค้นหาวิธีหรือแนวทางการพัฒนาสินค้าหรือบริการ จะมีการใช้การลงทุนไม่มากหากสามารถทำได้ในช่วงนี้อาจสามารถสร้างรายได้เลยเช่นที่กลุ่มสตาร์ทอัพส่วนใหญ่ทำกันคือ นำเสนอแนวคิดขายเป็นลิขสิทธิ์ หรือระดมทุนซึ่งช่วงนี้จะยังพอสร้างรายได้ หากพิจารณากราฟรูปแบบนี้จะพบว่าเป็นการสตาร์ทอัพ เป็นช่วงแรกของธุรกิจอยู่ในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาหรือ R&D ด้วยกันทั้งสิ้น 

2. หุบเหวแห่งความตาย (Valley of Death) เมื่อขั้นตอนที่หลังจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสร็จแล้ว ก็จะเริ่มทำการผลิตนำเข้าสู่ตลาดซึ่งตรงช่วงนี้เองที่พบว่าเส้นกราฟจะเริ่มลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะมีค่าใช้จ่ายในระยะมากมายเช่น ค่าการผลิต การทำตลาด การบริหารจัดการ หรือการขนส่ง ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายแทบทั้งสิ้น จะพบว่ามี SME หลายรายที่ไม่สามารถพัฒนาตัวเองให้หลุดพ้นจากช่วงระยะนี ให้ต้องธุรกิจต้องล้มหายตายจากไปท้องตลาด เพราะมีช่วงของระยะเวลาหุบเหวความตายยาวนานไป อาจเนื่องจากเงินทุนในการที่จะต้องนำมาสำรองจ่ายไม่เพียงพอ แต่ถ้า SME นั้นทำให้มีระยะเวลาในหุบเหวความตายที่แคบหรือเวลาที่สั้นหรือสามารถฮึดสู้จนผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ ก็จะทำให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจได้

3. ช่วงเจริญเติบโต (High Growth) เมื่อมาถึงระยขั้นตอนนี้จะพบว่าที่หลังจากผ่านหุบเขาความตายมาได้คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสามารถทำการตลาดจนสามารถทำเป็นกำไรกลับมาได้ก็จะทำให้ SME สามารถยืนหยัดในธุรกิจได้อย่างปลอดภัย

 

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
google
Big Brother DIP
Geological Society of Thailand (GST)
Kiattiphong Udomtanateera
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com