E-Book คู่มือ “การเสนอข่าว ข่าวลวง และข้อมูลบิดเบือน” ฉบับภาษาไทยขององค์การยูเนสโก

 

E-Book คู่มือ “การเสนอข่าว ข่าวลวง และข้อมูลบิดเบือน” ฉบับภาษาไทยขององค์การยูเนสโก

ยูเนสโกมุ่งมั่นทำงานเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับการศึกษาด้านวารสารศาสตร์ และคู่มือเล่มนี้นับเป็นผลงานล่าสุดที่ถือเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่ทันยุคสมัย คู่มือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “โครงการระดับโลกเพื่อความเป็นเลิศในด้านการศึกษาด้าน วารสารศาสตร์” ซึ่งเป็นความสนใจของโครงการนานาชาติเพื่อการพัฒนาการสื่อสารของยูเนสโก (International Programme for the Development of Communication: IPDC) โดยมี เป้าหมายเพื่อการมีส่วนร่วมในด้านการสอนการปฏิบัติและการวิจัยด้านวารสารศาสตร์ใน มุมมองระดับสากล ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ได้ผลระหว่างนานาประเทศ ด้วยเหตุนี้ คู่มือเล่มนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นหลักสูตรต้นแบบที่ประเทศต่าง  ๆ สามารถ นำ ไปใช้หรือประยุกต์ อันเป็นการโต้ตอบกับข้อมูลบิดเบือนที่กำลังเป็นประเด็นปัญหาระดับโลก ซึ่งสังคมโดยรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงการข่าว กำลังเผชิญ คู่มือเล่มนี้หลีกเลี่ยงการใช้คำว่า ‘ข่าวลวง (Fake News)’ ในความหมายตรงตัวหรือในความหมาย ที่เข้าใจกันโดยทั่วไป ด้วยเหตุที่คำว่า ‘ข่าว’ นั้นหมายถึงข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้และเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และข้อมูลข่าวสารที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานนี้ย่อมไม่สมควรเรียกว่า ข่าว ดังนั้น ในกรณีนี้คำว่า ‘ข่าวลวง’ จึงเป็นคำ ที่ขัดแย้งในตัวเอง ซึ่งบั่นทอนความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารที่เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบความจริงและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ อันเป็นลักษณะของข่าวที่แท้จริง เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการการใช้ภาษาที่ผิด และแบบแผนต่าง  ๆ ของข้อมูล ประเภทข่าว คู่มือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ลักษณะการหลอกลวงเหล่านี้อย่างเคร่งครัดนั่นคือในฐานะ ที่เป็นข้อมูลข่าวสารปลอมประเภทหนึ่งที่แอบแฝงอยู่ในข้อมูลบิดเบือน (Disinformation) ซึ่งมี หลากหลายรูปแบบมากขึ้นเรื่อย ๆ รวมทั้งในรูปแบบของความบันเทิงอย่างภาพ Meme (ภาพล้อเลียน) ด้วย

โหลดเอกสาร เพื่ออ่านต่อ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กระทรวงการต่างประเทศ https://www.mfa.go.th/

www.iok2u.com

----------------------------------------------------------------

 

Attachments:
Download this file (news3-20200325-180130-276433.pdf)news3-20200325-180130-276433[คู่มือ “การเสนอข่าว ข่าวลวง และข้อมูลบิดเบือน” ฉบับภาษาไทยขององค์การยูเนสโก]2979 kB

Google Translate

Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

 

ค้นหาในเว็ป (Search)

Fanpage iok2ucom