Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

อุทยานธรณีดงวาน (Đồng Văn công viên địa chất) ฮาซาง (Ha Giang) เวียดนาม

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

ฮาซาง (Ha Giang) เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ตอนเหนือสุดของเวียดนามติดกับจีน มีพื้นที่ทั้งหมด 7,945.8 ตารางกิโลเมตร ในจำนวนนี้ มีพื้นที่ 2,356 ตารางกิโลเมตร ที่ครอบคลุม 4 อำเภอ คือ ดงวาน เหมี่ยววั๊ก เย็นมิงห์ และควนบา ซึ่งกว่าร้อยละ 60 มีสภาพเป็นภูเขาหินปูนสลับกับหุบเหว ส่วนบริเวณอื่นนั้นก็พิสูจน์ได้ว่ามีหินปูนรองรับอยู่ด้านล่าง พื้นที่นี้จึงถูกเรียกขานว่า “ที่ราบสูงที่มีภูมิประเทศแบบคารสต์ดงวาน (Dong Van Karst Plateau); DVKP” (ฟังชื่อแล้วงงไหมละครับ ท่านสารวัตร)

พื้นที่แห่งนี้มีความสวยงามของภูมิประเทศ รวมทั้งความโดดเด่นในด้านธรณีวิทยา และความหลากหลายของชาติพันธ์มนุษย์ แต่ทว่า กลับมีความยากแค้นลำเค็ญ และความด้อยโอกาสของท้องถิ่นแฝงอยู่ เพราะพื้นที่โดยทั่วไปเป็นหินขรุขระและผาชัน ต้องปรับพื้นที่เชิงเขาให้เป็นขั้นบันไดเพื่อการกสิกรรม ซึ่งทำได้เพียงปีละครั้งและต้องอาศัยน้ำฝน น้ำค้าง ตั้งอยู่ในที่ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลมาก อากาศจึงหนาวเย็น และมีลมพัดแรงเกือบทั้งปี นอกจากนี้ หลายพื้นที่ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค สิ่งที่อาจเป็นได้อันจะทำให้การพัฒนาและการอนุรักษ์ผืนแผ่นดินให้คงอยู่อย่างยั่งยืน น่าจะเป็นวิธีการจัดตั้งอุทยานธรณีในท้องถิ่นขึ้นมา

รัฐบาลเวียดนาม จึงได้ดำเนินการโดยเริ่มจากโครงการร่วมเวียดนาม-เบลเยี่ยม เพื่อศึกษาถ้ำวิทยาในบริเวณนี้ในปี ค.ศ. 2001 ตามมาด้วยโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งอุทยานธรณีในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเวียดนาม (ค.ศ. 2007-2012) และในปีค.ศ. 2009 หลายหน่วยงานได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะมุ่งมั่นให้ความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ผืนนี้ เป็นเหตุให้ ดงวานได้รับการยอมรับ และถูกจัดตั้งขึ้นมาเป็นอุทยานธรณีขององค์กรยูเนสโก้ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ค.ศ. 2010

เส้นทางเรียนรู้เกี่ยวกับอุทยานธรณีดงวานที่สำคัญ มี 3 เส้นทาง ได้แก่

1) เส้นทางแสดงความสมบูรณ์แห่งแผ่นดิน ฮาซาง-เย็นมิงห์

2) เส้นทางแห่งอาณาจักรโขดหิน เย็นมิงห์-ดงวาน

3) เส้นทางเลียบขอบฟ้าอย่างภาคภูมิและสุขี เหมี่ยวแว๊ก-ลุงกู และยังมีอีกหนึ่งเส้นทางที่กำลังอยู่ในการพัฒนา ได้แก่ เส้นทางควนบา-เหมี่ยวแว๊ก

----------------------------------------------------------

เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียตนามเหนือ 

...

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียตนาม (Vietnam) DITP ปี 2559

----------------------------------------------------------
 
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

iOK2ucom Fanpage Facebook
Orapin Udomtanateera
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
google
Fanpage KKUGTA
Kiattiphong Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com