Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

หม่าปี่เล้ง (Ma Pi Leng) เส้นทางม้าฟืดฟาด เวียดนาม

ที่มา https://www.facebook.com/nares.sattayarak

เป็นหนึ่งในจุดขายของอุทยานธรณีดงวาน ตั้งอยู่บนเส้นทางระหว่างอำเภอเหมี่ยวแว็กกับดงวาน มีความยาวประมาณ 20 กิโลเมตร นับเป็นเส้นทางที่วกเวียนและอันตราย แต่ก็เต็มไปด้วยภูมิประเทศของขุนเขาและหุบเหวที่สวยงาม หุบเขาที่ลึกที่สุดในบริเวณนี้ หรืออาจกล่าวที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ คือ หุบเขาตูซาน (Tu San canyon) ซึ่งทิ้งตัวดิ่งชันลงไประหว่าง 70-90 องศา และลึกลงไปร่วม 700 เมตร จากการกัดเซาะของแม่น้ำโญเคว (Ngo Que) ที่ไหลตามระนาบเลื่อนโญเคว ที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ 20 ล้านปีมาแล้ว

หินปูนที่พบเห็นในบริเวณนี้เป็นของหมวดหินโต๊กตั๊ด (Toc Tat Fm.) สะสมตัวในทะเลของยุคดีโวเนียนตอนปลาย (ประมาณ 365 ล้านปีมาแล้ว) ณ จุดชมวิวหม่าปี่เล้งนี้ เราจะสามารถมองเห็นเขื่อนกักเก็บน้ำขวางลำน้ำโญเคว เพื่อใช้ประโยชน์น้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 32 เมกะวัตต์

ชื่อของสถานที่แห่งนี้มีหลายความหมาย บ้างก็ว่า หมายถึง “สะพานจมูกม้า” บ้างก็ว่า “ม้าจมูกเย็น” (ที่ฟังแล้วไม่เข้าใจว่าต้องการสื่อความหมายอะไร) หรือ “หุบเขาแห่งซากม้า” แต่ข้าพเจ้าชอบชื่อตามจั่วหัวที่ตัวเองคิดเองมากกว่า เพราะ สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเส้นทางสายนี้เมื่อม้าเดินทางมาเห็น ก็จะทำจมูกฟืดฟาดด้วยความหวาดกลัวไม่กล้าเดินต่อ

----------------------------------------------------------

เที่ยวชมธรณีกับ อาจารย์ Nares Sattayarak ชุดเวียดนามเหนือ 

...

คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในเวียดนาม (Vietnam) DITP ปี 2559

----------------------------------------------------------
 
@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ
@ ที่มาข้อมูลเพิ่มเติม
- Web: www.iok2u.com
- FB: https://www.facebook.com/iOK2u
- Line: @iok2u

Facebook iOK2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Geological Society of Thailand (GST)
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
iOK2ucom Fanpage Facebook
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Fanpage KKUGTA
อัลปั้มภาพ
Orapin Udomtanateera
Big Brother DIP
Kiattiphong Udomtanateera
google

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com