Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Lean ขั้นตอนการสร้างระบบ Lean (5 Lean principles)

  

การผลิตแบบลีน () หมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิตหรือองค์กร ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยปราศจากความสูญเปล่า () ที่บริษัทโตโยต้าได้คิดวิธีการ โดยมีคำภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกความสูญเปล่าว่า มุดะ () Lean มาจากคำแปลที่ว่า ผอมเพรียวบาง เปรียบเทียบกับคนในความหมายเชิงบวกหมายถึง คนที่มีร่างกายสมส่วนปราศจากชั้นไขมัน ที่ทำให้มีสุขภาพดีแข็งแรงทำงานได้ว่องไวกระฉับกระเฉง และหากนำคำนี้มาใช้ในองค์กรก็จะหมายถึง องค์กรที่ดำเนินการโดยปราศจากความสูญเปล่าในการทำงานในทุกกระบวนการ ทำให้องค์กรนั้นมีความสามารถในการปรับตัวตอบสนองความต้องการของตลาดและลูกค้าได้ทันท่วงที เกิดเป็นประสิทธิภาพที่ดีเด่นเหนือคู่แข่ง ในทุกๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็นกระบวนการทางโลจิสติกส์ หรือกระบวนการในสายการผลิตไปจนถึงตอบสนองความต้องการของตลาดไปถึงลูกค้าแบบทันที โดยเน้นสร้าง ประสิทธิผลสูงสุด และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตที่มุ่นเน้นในเรื่องการไหล (Flow) ของงานเป็นหลัก แนวคิดลีนจะเป็นการเปลี่ยนจาก ความสูญเปล่า (waste) ไปสู่ คุณค่า (value) ในมุมมองของผู้รับ ผลงาน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไม่รู้จบ

ขั้นตอนการสร้างระบบ Lean แนวคิดพื้นฐานของการผลิตแบบลีนแกนหลักของลีน อยู่บนพื้นฐานของแนวคิดของการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการอย่างต่อเนื่องและการกำจัดกิจกรรมที่ไม่เพิ่มมูลค่า "กิจกรรมการเพิ่มมูลค่าเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ลูกค้ายินดีจ่ายทุกอย่างเสียและควรกำจัดลดความซับซ้อนลดความซับซ้อนหรือรวมเข้าด้วยกัน ขั้นตอนสำหรับการติดตั้งแบบลีน

ขั้นตอนที่ 1 ระบุมูลค่า (Identify Value) ในการผลิตแบบลีนมูลค่าของผลิตภัณฑ์ จะถูกกำหนดโดยลูกค้าผู้ใช้ปลายทาง ผลิตภัณฑ์จะต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในเวลาและราคาเฉพาะ เพื่อดูมูลค่าผ่านความต้องการของลูกค้าต้องการ เริ่มต้นจากคนหรือพนักงานทั่วทั้งองค์กรหาคุณค่า  โดยเฉพาะพนักงานในระดับปฏิบัติการ และหัวหน้างานสร้างความเข้าใจ ทำให้พนักงานมีทัศนคติที่ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 2 แผนภาพสายธารคุณค่า (Map the Value Stream Mapping: VSM) การระบุคุณค่าในการผลิตแบบลีนหมายถึง การเข้าใจกิจกรรมทั้งหมดที่จำเป็นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจง เพื่อปรับกระบวนการทั้งหมดให้เหมาะสมจากมุมมองของลูกค้าผู้ใช้ปลายทาง หรือพฤติกรรมกลุ่มหมายถึงการเข้าใจสิ่งที่ผู้คนทำและทำไมพวกเขาถึงทำ โดยใช้แผนภาพสายธารคุณค่าช่วยในการวางแผน

ขั้นตอนที่ 3 สร้างการไหล (Create Flow) ในการผลิตแบบลีนหมายถึง การประมวลผลชิ้นส่วนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วัตถุดิบจนถึงสินค้าสำเร็จรูป การดำเนินการครั้งเดียวหรือทีละชิ้น หมายถึงขั้นตอนสร้างการไหลวางแผนงานให้มีการไหลที่ต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ ลักษณะที่ลดหรือขจัดความล่าช้าหรือการหยุดในงานที่ผู้อื่นกระทำ

ขั้นตอนที่ 4 สร้างการดึง (Establish Pull) แนวคิดของการดึงในการผลิตแบบลีนหมายถึง การเคารพในการความต้องการของลูกค้า ซึ่งทำให้เราต้องปรับสไตล์หรือวิธีการของเรา เน้นหากมีคำสั่งจึงเริ่มทำการผลิต

ขั้นตอนที่ 5 แสวงหาความสมบูรณ์แบบ (Seek Perfection) ในการผลิตแบบลีนหมายถึง ขั้นตอนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้มีการทำงานที่ดีมากยิ่งขี้น ทำการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากสี่ขั้นตอนแรก นำมาปรับปรุงระบุและกำจัดพฤติกรรมที่ไม่สร้างคุณค่าที่มีมาในภายหลังอาจทำวนไปจนได้ระบบที่ดีที่สุด

การใช้งานแบบลีน จะมุ่งเน้นไปที่การนำสิ่งที่ถูกต้องไปยังสถานที่ที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ลดของเสียและมีความยืดหยุ่นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ความยืดหยุ่นและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงนั้นอยู่ในขอบเขต สำคัญที่สุดคือแนวคิดลีนพนักงานที่ทำต้องมีความเข้าใจและยอมรับอย่างจริงจัง ที่จะมุ่งสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณค่าต่อลูกค้า ในด้านวัฒนธรรมขององค์กรในการจัดการแบบลีนจะมีความสำคัญมากกว่าเครื่องมือหรือวิธีการผลิตที่แท้จริง

อ้างอิง

https://www.slideserve.com/nileshrarora/jit-vs-lean-manufacturing-system-addvalue-nilesh-arora

--------------------------------------------------------
สนใจลิงค์ที่เกี่ยวข้องคลิกดูเพิ่มเติมได้ตามลิงค์หัวข้อด้านล่าง
Lean การเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนด้วยระบบลีน (Lean Supply Chain Transformation)
--------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com