Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing

 

ประโยชน์ของการใช้ Cloud Computing

หลายครั้งที่เรามักจะเจอคำถามที่ว่า Cloud Computing มีประโยชน์ด้านไหน ดีหรือมีประโยขน์อย่างไรไม่ว่าจะเป็นต่อตนเองหรือต่อธุรกิจในองค์กร มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้าง จะพบว่า ระบบ Cloud Computing มีข้อดีในหลายด้าน เช่น

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในองค์กร แนวโน้มของการใช้ข้อมูลที่ทวีเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้การบริหารจัดการข้อมูลภายในองค์กร โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ต้องมีการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลภายในองค์กรเหล่านั้น ซึ่ง Cloud Computing เข้ามาตอบโจทย์ของการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการข้อมูลได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีความยืดหยุ่นตามความต้องการใช้งานจริง การเข้าถึงข้อมูลองค์กรได้รวดเร็ว โดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสาขากระจายอยู่ตามพื้นที่ต่าง ๆ การเปลี่ยนมาใช้บริการ Cloud Computing จะช่วยประหยัดเวลาในเรื่องของการรับส่งข้อมูลได้เป็นอย่างดี รวมถึงการจัดการข้อมูลที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสาขาต่างๆ อีกทั้งปัจจุบันธุรกิจขนาดใหญ่ให้ความสนใจกับการวิเคราะห์เชิงธุรกิจ (Business analytics) มากขึ้น เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทำให้เกิดความต้องการระบบจัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ มีความน่าเชื่อถือ และปลอดภัย

- ช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น Cloud Computing ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กรได้มหาศาล เพราะผู้ให้บริการจะเป็นฝ่ายลงทุนทรัพยากรด้าน IT เกือบทั้งหมด ตั้งแต่ Hardware, การวางโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงการดูแลระบบต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยคิดค่าใช้จ่ายแบบ Pay as you go หรือคิดตามการใช้งานจริง ต่างกับการที่แต่ละธุรกิจต้องลงทุนติดตั้ง Hardware และจ้างพนักงาน IT เพื่อดูแลระบบภายในองค์กรเอง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าอย่างเห็นได้ชัด

- รองรับการขยายตัวของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว ระบบ Cloud Computing สามารถเพิ่มขนาดความจุ CPU หรือขยายพื้นที่ Storage สำหรับจัดเก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจที่ต้องใช้ Infrastructure ทางด้าน IT เพิ่มมากขึ้น โดยมีขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยากและไม่เสียเวลา จึงสามารถนำเวลาไปพัฒนาศักยภาพด้านอื่น ๆ ของธุรกิจได้อย่างเต็มที่

- ประหยัดเงินในการลงทุนเรื่อง ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ เพราะเปลี่ยนจากการซื้อมาเป็นระบบเช่าแทน ทำให้บริษัทที่มีงบจำกัดมีโอกาสเข้าถึงการใช้งานระบบสารสนเทศที่ดีได้ง่าย สามารถสร้างระบบใหม่ เพิ่มขนาดทรัพยากรได้อย่างง่ายดายและภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

- ขจัดปัญหาเรื่องการดูแลระบบทรัพยากรสารสนเทศออกไป เพราะผู้ให้บริการ Cloud Computing มักจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลา ทำให้ลดทั้งความยุ่งยากของการดูแลและลดจำนวนบุคลากรที่ต้องจ้างมาเพื่อดูแลระบบได้ด้วย สามารถปรับปรุงค่าใช้จ่ายได้ตามความต้องการที่มี ช่วยในการบริหารจัดการกระแสเงินสดของธุรกิจได้ง่าย เพราะการใช้งานจะจ่ายเฉพาะค่าบริการที่จำเป็นต้องใช้จริง ประโยชน์ด้านการตอบสนอง ทรัพยากรสำหรับประมวลผลและระบบมีพร้อมใช้งานได้ทันทีตามความต้องการทางธุรกิจ

- การเข้าดึง Cloud ได้หลากหลายช่องทาง จึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลและแอปพลิเคชันจะพร้อมใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา ช่วยให้มีความคล่องตัวมากขึ้นด้วยคลาวด์ จึงช่วยให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่าง รวดเร็วด้วยทรัพยากรด้านไอทีที่เหมาะสม

- ความสะดวกจากการใช้บริการ ความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ ปัจจุบันการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับการทำงานของอุปกรณ์เคลื่อนที่มีแนวโน้มที่จะเป็น Multiple mobile platform มากขึ้น รวมถึงการเข้าถึงระบบฐานข้อมูลองค์กรผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ส่วนบุคคล ยังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก จากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่ไม่จำกัดสถานที่ และสามารถเข้าถึงระบบได้ทุกที่ทุกเวลา ความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงานและในการใช้งาน เนื่องจากไม่มีข้อจำกัดเรื่องสถานที่ เวลา หรืออุปกรณ์ เพียงมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ เช่น การประชุมผ่าน Skype for business, การแชร์ไฟล์เอกสารต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ หรือการใช้ Smart VDI เพื่อเข้าถึงข้อมูลผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้อย่างไร้ข้อจำกัด ไม่ว่าจะเป็น Notebook , Tablet หรือแม้กระทั่ง Smartphone 

- เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย บริษัทที่ใช้ Cloud Computing มีโอกาสเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ ๆ ได้มาก ผู้ใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการออกแบบระบบ จัดหาและสั่งซื้ออุปกรณ์ หรือการติดตั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ทำให้ลดระยะเวลาในการดำเนินงานด้าน IT ได้อย่างมาก เนื่องจากผู้ให้บริการ Cloud จะทำหน้าที่อัพเกรดระบบและสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Blockchain, Virtual Machine หรือ Application ใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาใช้ร่วมกับระบบ Cloud พร้อมนำเสนอ Solutions ที่เป็นประโยชน์กับแต่ละธุรกิจอย่างเหมาะสมอยู่เสมอ ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของระบบ IT ก็สามารถใช้งาน Cloud Computing ได้เช่นเดียวกัน เพราะผู้ใช้ไม่ต้องบริหารจัดการระบบเอง

- ข้อมูลถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย การใช้ระบบ Cloud กับผู้ให้บริการที่มี Data Center อยู่ในประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล เช่น ISO, PCI DSS หรือ CSA-STAR ช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยที่รัดกุม มีนโยบายรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ และไม่ถูกนำข้อมูลไปแสวงหาผลประโยชน์อย่างแน่นอน

- การทำงานบนระบบ Cloud Computing เป็นการทำงานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผ่านการเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์และฐานข้อมูลของผู้ใช้บริการแต่ละรายโดยอัตโนมัติเสมือนกับการนั่งทำงานอยู่ในระบบขององค์กรตัวเอง ซึ่ง Cloud Computing สามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างรวดเร็ว (Immediate reaction) สามารถจัดการกับข้อมูลจากภายนอกโดยการใช้เทคโนโลยี Virtual desktop เข้ามาช่วยร่วมกับระบบ Cloud Computing ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายในองค์กรผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือ แท็บเล็ต ได้ตลอดเวลา

- แอพพลิเคชั่นบนระบบ Cloud Computing ส่วนใหญ่จะมีการออกแบบมาให้ง่ายต่อการใช้งาน (User Interface) มากที่สุด การออกแบบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นที่คำนึงถึงความยืดหยุ่นในการทำงานร่วมกัน หรือ การที่ผู้ใช้สามารถทำงานบนเอกสารเดียวกันได้จากสถานที่ที่ต่างกัน ซึ่งต่างจากระบบ แบบเดิมที่ต้องมีการตั้งค่าระบบและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ทำให้ผู้ใช้ที่ไม่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน IT ขาดโอกาสในการประยุกต์ใช้ IT ในการดำเนินธุรกิจ ระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ที่อยู่บนระบบ Cloud Computing จะมีความทันสมัยอยู่เสมอ (State-of-the-art technolog) เนื่องจากได้รับการอัพเกรดซอฟต์แวร์เป็นประจำนั่นเอง

- ลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย ความท้าทายด้านต้นทุนที่ปรับเพิ่มสูงขึ้นในเศรษฐกิจปัจจุบัน ทำให้ภาคธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEร) ที่มีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ และต้องการลดภาระค่าใช้จ่าย (Cost reduction) เริ่มหันมาให้ความสนใจกับทางเลือกในการใช้บริการ Cloud Computing ด้วยลักษณะการให้บริการของ Cloud Computing ที่ผู้ให้บริการต้องจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับผู้ใช้ ไม่ว่าจะเป็นเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ Data center ไปจนถึงระบบปฏิบัติการ ทำให้ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องลงทุนสร้างระบบ T เอง นอกจากนั้น การใช้บริการ Cloud Computing ยังมีข้อดีในเรื่องของการที่ผู้ใช้สามารถปรับเพิ่มหรือลดจำนวนการใช้งานทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ งายดาย และทำได้ด้วยตนเองตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็กที่มีปัจจัยเชิงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความไม่แน่นอนของจำนวนลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา (Seasonal business) เช่น ธุรกิจท่องเที่ยว จองตั๋ว และโรงแรม ล้วนแล้วแต่มีช่วงเวลาที่จะมีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาใช้บริการในบางช่วง (Peak season) ขณะที่บางช่วงเป็นช่วงที่จะมีลูกค้าไม่มากนัก (Low season) ทำให้ความต้องการใช้เซิร์ฟเวอร์ ความเร็วเครือข่าย ระบบประมวลผลมีความต้องการที่แตกต่างกันตามช่วงเวลาของธุรกิจ ธุรกิจประเภทนี้จะได้รับประโยชน์อย่างมากในเรื่องของการลดภาระต้นทุนและค่าใช้จ่ายหากเปลี่ยนมาใช้บริการ Cloud Computing นอกจากนี้ Cloud Computing เป็นการใช้บริการที่คิดค่าใช้จ่ายแบบ Pay-per-นse หรือ การจ่ายเท่าที่ใช้งานจริง ทำให้ธุรกิจขนาดเล็กไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งระบบโดยที่บางบริการ หรือ บางแอพพลิเคชั่นไม่ได้ใช้งานแต่อย่างใด

- ความต่อเนื่องของการทำธุรกิจ (Business Continuity) ผู้ใช้บริการจำนวนมากมีความกังวลในเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล หรือการที่ความลับทางการค้าอาจรั่วไหลจากการใช้ Cloud Computing แต่สำหรับธุรกิจทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ประเด็นที่สำคัญ คือ ความต่อเนื่องของการทำธุรกิจ หรือ การมีระบบที่มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น ภัยพิบัติ ธุรกิจจะยังคงให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง และข้อมูลสำคัญของบริษัทไม่ได้สูญหาย เนื่องจาก การใช้บริการ Cloud Computing ข้อมูลจะถูกจัดเก็บอยู่ใน Data center ของผู้ให้บริการที่มีระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีการสำรองข้อมูล และมีแผนรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ดังนั้นการใช้งาน Cloud Computing จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูลได้รวมถึงการกู้ข้อมูลกลับคืนเมื่อเกิดภัยพิบัติ (Disaster recovery) ซึ่งจะช่วยให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงการใช้บริการระหว่างผู้ใช้กับผู้ให้บริการ หรือ Service Level Agreement (SLA) ด้วยว่าครอบคลุมบริการดังกล่าวหรือไม่

 

ที่มา E-book​ บริการของ Cloud computing

----------------------------------------------------------------

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง Cloud ดูที่ Cloud รวมความรู้ในเรื่อง Cloud Computing

----------------------------------------------------------------

 
 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com