Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Coding การเขียนโค้ด (Coding)

 

 

 

การเขียนโค้ด (Coding) คือ การเขียนโค้ดด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น BASIC C, Pascal, Assemble เป็นตั้น ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเขียนโปรแกรม เราเรียกโค้ดที่ได้ว่า Source code และเมื่อเราทำการ Coding แล้ว เราจะนำเอาโค้ดที่ได้ไปทดสอบและประมวลผล เพื่อดูว่าโปรแกรมที่ได้จากการ Codig นี้เป็นไปตามที่เราต้องการหรือไม่ ก่อนจะนำโปรแกรมที่เรียบร้อยแล้วไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

การโค้ดดิ้งคือส่วนหนึ่งของกระบวนการเขียนโปรแกรม เราเรียกขั้นตอนนี้ว่าเป็นการทำโปรแกรมขึ้นจริง (lmplementation of the Algorithm) โดยใช้ภาษาโปรแกรมใด ๆ ที่เหมาะสมกับงานของเราในขั้นตอนของการโค้ดดิ้งนี้ สิ่งที่ต้องทำก็คือเขียนโค้ดขึ้นมา โดยอิงตามแผนการแก้ปัญหาหรือแผนการเขียนโปรแกรม โดยเขียนสิ่งเหล่านั้นออกมาโดยใช้คำสั่งตามที่ภาษาโปรแกรมนั้น ๆ ระบุไว้ ผลลัพธ์ที่ได้จากขั้นตอนนี้เราเรียกว่า Source code หรือ Source fle หลังจากนั้นต้องนำ Source code ที่ได้ไปเข้าสู่กระบวนการถัดไป ซึ่งก็คือการทำให้เป็นโปรแกรมทำงานได้ หลายๆ คนอาจจะเข้าใจว่าโค้ดดิ้งมันคือทั้งหมดของการเขียนโปรแกรมแล้ว แต่ที่แท้จริงศาสตร์แห่งการเขียนโปรแกรม ต้องประกอบด้วยกระบวนการตั้นแต่ต้นของปัญหา นำไปสู่การคิดวิธีแก้ไข เขียนโปรแกมออกมา และนำไปใช้จริง

Coding Thailand เป็นโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ (Big Rock) โดยพัฒนาแพลตฟอร์ม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาการคอมพิวเตอร์ในรูปแบบออนไลน์ โดยร่วมมือกับ code.org องค์กรไม่แสวงหากำไรในการส่งเสริมความสนใจในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนาทักษะพื้นฐานในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา และใช้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ในการต่อยอดไปถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลในระดับสูง Coding Literacy เมื่อโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัล อีกหน่อยหุ่นยนต์และ ก็ยิ่งจะมาเป็นส่วนสำคัญของโลกธุรกิจและการผลิต ดังนั้น 'ภาษา' สำคัญในโลกยุคต่อไปจึงไม่ใช่ภาษาที่ใช้สื่อสารระหว่างมนุษย์ แต่เป็นภาษาที่เราใช้สื่อสารเข้าใจและจัดการกับระบบคอมพิวเตอร์ ทักษะความเข้าใจเรื่องโค้ดและระบบการเขียนโค้ด (Coding) จึงเป็นทักษะสำคัญ ความเข้าใจเรื่อง Code กำลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ภาษา (Literacy) เป็นทักษะที่ไม่ควรจะอยู่แศในภาควิชาคอมพิวเตอร์ แต่คือทักษะสำหรับทุกคน

การจัดการเรียนการสอน Computer Science และ Coding จากการศึกษาพัฒนาการของเด็ก พบว่าเด็กประถมต้นควรเน้นให้ได้สัมผัสกับของจริงในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ ต้นไม้ ใบหญ้า เวลาที่อยู่กับหน้ากระดาษควรจะน้อย เวลาอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ควรจะน้อยหรือไม่มีเลย แต่ควรอยู่กับเพื่อนมนุษย์ ดังนั้นกิจกรรมที่สอนให้เด็กได้ลองเขียนโปรแกรมต้องให้มีการเคลื่อนไหวทางกายภาพ เช่น การเดินไปซื้อไอศกรีม หรือออกแบบพื้นห้องเรียนให้เหมือนในหนังสือ และให้เด็กเขียนโปรแกรม เดินตามด้วยบัตรคำสั่งเด็ก ๆ จะรู้ว่าสิ่งที่เขาเขียนลงกระดาษมีผลจริงและจับต้องได้ หรือที่เรียกว่าเรียนรู้แบบ unplugged พอต่อมา เด็กชั้น ป. 4 จะได้เริ่มอยู่หน้าคอมพิวเตอร์บ้าง ก็จะเริ่มให้ Plug In โดยที่โปรแกรมเป็น Block-based Programming จะมีบล็อกบัตรคำสั่งที่เป็นสี เอาเม้าส์ลากบล็อกมาต่อกันได้ สั่งตัวละครให้เดินตาม เด็กก็จะรู้สึกว่านี้เป็นภาคต่อของสิ่งที่เขาจับต้อง และมันแค่ขึ้นไปอยู่บนจอเท่านั้นเอง โฟกัสอยู่ที่การคิดไม่ได้โฟกัสที่การท่องจำ ส่วนชั้นมัธยมศึกษาตอนตั้นต้องเน้นให้เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาต่าง ๆ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาชิ้นงานที่ทำงานได้ตามคำสั่ง เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาโครงงานดิจิทัลในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่อไป 

------------------------------------------------- 

ที่มาข้อมูล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  https://www.depa.or.th

ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com 

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว ทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding Skills) เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Coding การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้านโค้ดดิ้ง (Coding Skills) รวมข้อมูล

-------------------------------------------------

 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com