Gartner รวมเรื่องราวน่ารู้จาก Gartner
 
 
บริษัท Gartner, Inc. (NYSE: IT) เป็นบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาชั้นนำของโลกและเป็นสมาชิกของ S&P 500 โดย Gartner จะทำการจัดเตรียมข้อมูลเชิงลึกสำหรับให้คำแนะนำและเครื่องมือที่จำเป็นแก่ผู้ทำธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจในการทำธุรกิจให้บรรลุภารกิจโดยการใช้ข้อมูลสารสนเทศ มีการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญจากผู้ปฏิบัติงานและการวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อใช้นำไปสู่การตัดสินใจที่ถูกต้องในประเด็นต่าง ๆ เป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้และเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับองค์กรมากกว่า 14,000 แห่งในกว่า 100 ประเทศ ในทุกหน้าที่หลักในทุกอุตสาหกรรมและขนาดองค์กร ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Gartner ไปดูเพิ่มเติมที่ www.gartner.com 
 
รวมข้อมูลเรื่องราวน่ารู้ของ Gartner 
 
 
ที่มาข้อมูลอ้างอิง www.gartner.com 
 

---------------------------------------------

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ Gartner ที่น่าสนใจ ได้ที่

Gartner รวมเรื่องราวน่ารู้จาก Gartner

---------------------------------------------