เกณฑ์เบื้องต้นยื่นของบีโอไอ และ 8 ขั้นตอนการขอรับบีโอไอ 

 


ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นขอบีโอไอ ต้องรู้ 2 เรื่องสำคัญ ดังนี้ 
1. รู้เกณฑ์เบื้องต้นยื่นขอบีโอไอ หากคุณสมบัติตรงกับเกณฑ์เบื้องต้นฯ สามารถยื่นขอบีโอไอได้ 
2. ดำเนินการตาม 8 ขั้นตอนการขอรับบีโอไอ บริการ ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย ตลอดการดำเนินการ

เกณฑ์เบื้องต้นยื่นขอบีโอไอ
1. เป็นนักลงทุนไทย หรือ นักลงทุนต่างชาติ หากสนใจทำธุรกิจใหม่ หรือ ขยายกิจการ (โดยกิจการนั้นต้องยังไม่เคยมีรายได้มาก่อน)
2. มีเงินลงทุนขั้นต่ำ1ล้านบาทหรือ5แสนบาท สำหรับ SMEs (ไม่รวมที่ดิน และทุนหมุนเวียน)
3. อยู่ภายใต้กิจการผลิตหรือบริการกว่า 300 ประเภทที่ บีโอไอ ให้การส่งเสริม

8 ขั้นตอนการขอรับบีโอไอ
1. ศึกษาข้อมูล 
2. ยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
3. ชี้แจงโครงการ
4. วิเคราะห์โครงการ
5. แจ้งผลการพิจารณา
6. ตอบรับมติการส่งเสริมการลงทุน 
7. ขอรับบัตรส่งเสริม 
8. ออกบัตรส่งเสริม 

🇹🇭 บีโอไอส่งเสริมการลงทุน ทั้งคนไทยและต่างชาติ ทุกขนาดการลงทุน 🌍
📱 0 2553 8111 
📧 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
🌐 www.boi.go.th
🔰 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดต่อ

🔰 ที่มา e-Newsletter ประจำเดือนมีนาคม 2564