Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Innovation โอกาสสำหรับนวัตกรรมและสร้างผลกระทบในโลก (Opportunitiess for Innovation)

  

 

Innovation โอกาสสำหรับนวัตกรรมและสร้างผลกระทบในโลก (Opportunitiess for Innovation) 

การหาโอกาสสำหรับการสร้างนวัตกรรม ที่มาจากการวิเคราะห์จากความต้องการที่มี นำมาแก้ไขปัญจะช่วยสร้างนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบที่มากต่อโลก เริ่มจาก

- ความขาดแคลน (Scrarity) วิเคราะห์หาความต้องการปัญหาที่มีและความขาดแคลน

- ความอุดมสมบูรณ์ (Plenty) หาแนวทางที่จะสร้างความสมบูรณ์เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนที่มี เน้นการสร้างเครื่องมือที่จะแก้ไขปัญหาสร้างความอุดมสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นมา

ความต้องการ (Demand)

- ความสามารถจัดหา (Supply) เน้นการจัดหาเพื่อตอบสนองความต้องการ

การระบุโอกาสทางนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจ อาจมีหลายแนวทาง เช่น โอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือการเริ่มต้นธุรกิจ 

1. ตรวจสอบเทียบกับผู้สำเร็จที่มี (Analogies) อาจดูจากตัวอย่างที่สำเร็จหรือสิ่งที่มีจากบริษัทที่ดีที่สุดที่ประสบความสำเร็จ หรือกำลังทำอยู่ในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต พยายามระบุนวัตกรรมประเภทใดที่จะผลักดันให้ไปสู่ความสำเร็จ นวัตกรรมเหล่านี้จะมีผลมาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมเราหรือไม่ จะสามารถนำมาใช้ประโยชน์หรือทำอะไรได้บ้างในการนำมาประยุกต์ใช้หรือสร้างโอกาสทางการตลาด

2. ทิศทางแนวโน้ม (Trends) นี่คือแนวโน้มที่มีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งในตลาด ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ถูกสร้างเพื่อนำมาใช้ส่งมอบให้กับลูกค้า จะสร้างโดยการระบุจากทิศทางหรือแนวโน้ม เช่น ธุรกิจเริ่มต้องการลดต้นทุนการทำงานในสำนักงาน นำไปสู่การเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มการทำงานผ่านระบบออนไลน์ เช่น Work from home เพื่อเชื่อมต่อธุรกิจกับทีมงาน เป็นต้น 

3. ลูกค้ามาก (Customers feedback) ข้อเสนอแนะจากลูกค้าธุรกิจจะให้ข้อมูลที่มีประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นคนที่รักหรือเกลียด ซึ่งเราจะได้คำแนะนำที่มีหลากหลายที่หวังดีและไม่หวังดี เมื่อฟังคำแนะนำของลูกค้าเหล่านี้เราจะสามารถค้นพบ ข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ การสนับสนุนใหม่หรือตัวเลือกเพิ่มมูลค่า วิธีในการจัดหาข้อมูลมักมาจากการให้บริการลูกค้าสัมพันท์ (CSR) 

4. ให้เวลากับลูกค้าให้มากที่สุด (Customer Immersion) ใช้เวลาทั้งวันในการดูแลลูกค้า พยายามที่จะไปอยู่ในโลกของพวกเขา เน้นการใช้วิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการลูกค้าเชิงกลยุทธ์ สังเกตการทำงานของพวกเขา

มองหาโอกาสในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราจะผลิดเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เช่น ผลิตภัณฑ์/บริการ

วิธีการส่งมอบ เช่น กระบวนการระบบการสนับสนุนลูกค้าของคุณ

คุณมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างไร เช่น ช่องทางโปรแกรมการตลาด

- พูดคุยกับผู้ซื้อทางธุรกิจ เช่น ผู้มีอำนาจตัดสินใจผู้มีอิทธิพลและตัวแทนการเปลี่ยนแปลง

- รวมถึงผู้ใช้เพื่อทำความเข้าใจกับลำดับความสำคัญปัญหาและความผิดหวัง

5. รวบรวมข้อมูลความผิดหวังและการร้องเรียนของลูกค้า (Customer Frustrations and Complaints) ลูกค้าธุรกิจของคุณอาจมีปัญหาหรือผิดหวังกับผลิตภัณฑ์บริการหรือกระบวนการของคุณ เช่น ความสามารถที่คุณสัญญาไม่ได้ถูกส่งมอบในระดับความเร็วคุณภาพหรือบริการที่ต้องการ หรือผู้มีอำนาจตัดสินใจกำลังมองหาคำแนะนำเพิ่มเติมหรือรายงานที่คุณไม่ได้ให้ไว้ เป็นเรื่องง่ายที่จะจัดการเป็นความต้องการที่สำคัญใน B2B ดังนั้นเมื่อลูกค้าแสดงความไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์บริการหรือการสนับสนุนของคุณให้ใช้โอกาสนั้นเรียนรู้จากคำติชมของพวกเขาเพื่อปรับปรุงการเริ่มต้นธุรกิจหรือ SME ของคุณ

ทุกธุรกิจควรที่จะเร่งสร้างช่องทางในการรับข้อมูลความต้องการและข้อเสนอแนะจากลูกค้า อาจทำการจัด ทีมดูแลลูกค้า จัดทำแบบสอบถาม ทำการประชุมและสัมมนาร่วมกับลูกค้า เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าธุรกิจและแนวโน้มของตลาด กำหนดทีมงานของเราให้มีส่วนเข้าร่วมในกิจกรรมกับลูกค้าสม่ำเสมอเพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ รายงานกลับไปยังทีมผู้บริหารหรือทีมนวัตกรรมขององค์กร  

 


ที่มาภาพและรวบรวมโดย www.iok2u.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราว Innovation เพิ่มเติมคลิกที่นี่

Innovation การขับเคลื่อนนวัตกรรมในองค์กร (Driving Innovation in Organization)

-------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com