Custom Search

กฎของมัวร์ (Moore's law)

กฎของมัวร์ (Moore's law) เกิดจากแนวคิดของ กอร์ดอน มัวร์ (Gordon E. Moore) อดีต CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัทอินเทล โดยมัวร์ได้อธิบายแนวคิดในรายงานของเขาเมื่อปี 1965 ว่า จํานวนทรานซิสเตอร์ที่สามารถบรรจุลงในชิพจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในทุกสองปี โดยมัวร์ได้สังเกตสิ่งที่เกิดตั้งแต่ปี 1958 มาจนถึงปี 1965 และได้นำมาทำการคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดในอนาคตไปอีกสิบปี ซึ่งแนวการทำนายของเขาที่ตรวจสอบจะพบว่าเป็นไปตามที่คาดไว้ ปัจจุบัน กฎของมัวร์ ถูกใช้ในการกำหนดเป้าหมายของอุตสาหกรรมสารกึ่งตัวนำ โดยได้ถูกใช้เป็นแนวทางของแผนงานในการกำหนดเป็นเป้าหมายของของการวิจัยและพัฒนา

กฎของมัวร์ (Moore's law) ใช้อธิบายปริมาณของส่วนประกอบทรานซิสเตอร์บนวงจรรวม โดยจะเพิ่มเป็นเท่าตัวประมาณทุกสองปี ปัจจุบันจะพบว่าความสามารถของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดบนโลกจำนวนมากมาย ได้เป็นไปตาม กฎของมัวร์ อย่างเห็นได้ชัดเช่น ความเร็วของการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ความจุของแรม อุปกรณ์บันทึกฮารดดิสต์ ตัวเซ็นเซอร์ จำนวนพิกเซลหน้าจอ หรือความสามารถของกล้องดิจิทัล ฯลฯ และยังใช้กฎนี้ในเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องได้ด้วยเช่น ราคาต่อหน่วยของอุปกรณ์ที่มาจากการพัฒนาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

กฎของมัวร์ (Moore's law) คือ กฏที่อธิบายแนวโน้มของการพัฒนาฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ในระยะยาว กฎของมัวร์ได้อธิบายแรงการขับเคลื่อนของเทคโนโลยี ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 20 ไปจนถึงต้นศตวรรษที่ 21 กฎนี้ได้ผ่านการถูกพิสูจน์มาอย่างต่อเนื่องมากกว่าห้าสิบปี และยังมีการคาดการณ์ไว้ว่าจะใช้ได้จนถึงปี 2020 หรืออาจมากกว่านั้น 

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

ผู้สนับสนุน (Sponser)

ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
Fanpage KKUGTA
Big Brother DIP
อัลปั้มภาพ
google
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>