E-Book รวมพระบรมราโชวาท​ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

? รวมพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จากเว็บไซต์ หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่มา https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/2250 

?‍♂️ บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น​ ​เป็นผู้โชคดีที่ได้รับการฝึกหัดมาให้มีความรู้ และคุณสมบัติครบถ้วน​ ทั้งด้านวิชาการ ทั้งด้านปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานต่าง​ ๆ​ เรียกได้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ที่ดี ที่กว้างขวาง เป็นพื้นฐานอยู่​ ขอไห้ตั้งใจและพยายามพัฒนาความรู้ความสามารถของตน จากพื้นฐานที่มีอยู่นี้​ ให้งอกงามและเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นไป อย่าได้ท้อถอยหรือหยุดยั้ง
 
 
** พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันพฤห้สบดีที่ ๑๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓


ดาวน์โหลด​ รวมพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------

สนใจวารสารชมรมเพิ่มเติม

e_book รวมวารสารชมรมศิษย์เก่าธรณี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

----------------------------------------------------