Inventory Management Techniques / เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง 

 

เทคนิคการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management Techniques) วิธีการบริหารจัดการสินค้าคงคลังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในการทำธุรกิจให้ประสบความสสำเร็จ เพราะการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีจะช่วยลดค่าใช้จ่ายลงได้มาก ในปัจจุบันอาจยังไม่มีวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการสินค้าคงคลัง เราควรมีการจัดแบ่งกลุ่มสินค้าเพื่อจัดการ อาจหลัก Pareto 80/20 / หลักการพาเรโต มาช่วยในการจัดแบ่งกลุ่ม ก่อนที่จะเลือกวิธีในการวางแผนการจัดการ การจัดการจะมีวิธีการจัดการที่มีความแตกต่างกันไปตามลักษณะปัญหาในงานของแต่ละบริษัท เทคนิคที่จะช่วยปรับปรุงการจัดการสินค้าคงคลังควรเลือกที่จะมานารถตอบโจทย์ความต้องการได้ดีที่สุด เทคนิคการจัดการสิงนค้าคงคลังมีหลายวิธีเช่น 

 

1. ตั้งระดับขั้นต่ำ (Set Par Levels) คือ การจัดการสินค้าคงคลังแบบง่ายที่สุด โดยตั้งค่าระดับขั้นต่ำสำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์ที่ต้องอยู่ตลอดเวลา เมื่อสต็อกสินค้าคงคลังลดต่ำลงกว่าระดับที่กำหนดไว้ จะรู้ว่าถึงเวลาที่ต้องสั่งซื้อมาเติม

ดูเพิ่มเติม FSN Analysis / การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามความถี่ในการใช้


2. การจัดลำดับเข้าก่อนออกก่อน (First-In First-Out,  FIFO) คือ การจัดการสินค้าคงคลัง แบบกำหนดตามอายุสินค้า โดยกำหนดให้สินค้าที่เก่าสุด (เข้ามาก่อน) ได้รับการส่งออกก่อน (ขายออกก่อน) สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เน่าเสียง่าย 

 

3. จัดการความสัมพันธ์ (Manage Relationships) คือ ส่วนหนึ่งของการจัดการความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับซัพพลายเออร์ การสื่อสารที่ดี ให้ผู้จัดจำหน่ายรู้เมื่อคุณคาดหวังยอดขายจะเพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถปรับการผลิตได้ทัน หรือให้จ้งให้เราทราบเมื่องานช้ากว่ากำหนดการเพื่อให้สามารถจัดการแก้ไขได้

 

4. การวางแผนฉุกเฉิน (Contingency Planning) พิจารณาว่าความเสี่ยงอยู่ที่ใด และเตรียมแผนฉุกเฉินไว้อย่างไร จะตอบสนองอย่างไร จะทำอะไรในการแก้ปัญหา และจะมีผลกระทบต่อส่วนอื่นๆ ของธุรกิจอย่างไร

ดูเพิ่มเติม VED Analysis / การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามความสำคัญกับการผลิต

 

5. การตรวจสอบเป็นประจำ (Regular Auditing) การตรวนับจัดทำรายงานจากคลังสินค้าเพื่อทราบสต็อกสินค้า มีหลายวิธีในการทำเช่น

- การตรวจนับสินค้าคงคลัง (Physical Inventory) การตรวจนับสินค้าคงคลัง เป็นการปฏิบัติคือการนับสินค้าคงคลังทั้งหมดของคุณพร้อมกัน ธุรกิจส่วนใหญ่จะทำแบบนี้ในช่วงสิ้นปี เพราะเกี่ยวข้องกับการจัดทำบัญชีและการจัดการด้านภาษีรายได้ประจำปี 

- ตรวจสอบจุด (Spot Checking) ในกรณีที่ทำการนับสินค้าคงคลังเต็มรูปแบบในช่วงสิ้นปี มักประสบปัญหามีสินค้าจำนวนมาก บางแห่งอาจใช้วิธีการตรวจสอบเป็นระยะตลอดทั้งปี โดยเลือกการนับสินค้าและเปรียบเทียบ กำหนดช่วงระยะเวลาที่จะทำการนับและเลือกสินค้าที่จะนับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน บางแห่งเลือกเฉพาะการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่มีปัญหาหรือสินค้าที่มีการเคลื่อนไหวเร็ว

- การนับตามรอบ (Cycle Counting) บางแห่งใช้การนับรอบเพื่อตรวจสอบ การนับเป็นรอบโดยการแบ่งส่วนนับและกระทบยอดรวมตลอดปี การนับอาจเป็นแบบนับทุกวันนับทุกสัปดาห์หรือนับทุกเดือน การนับเพื่อตรวจสอบสินค้าตามกำหนดหมุนเวียน มีวิธีการกำหนดระยะเวลารอบในการนับแตกต่างกันไป ตามหลักที่ใช้พิจารณาว่าจะนับรายการใดเมื่อไร โดยทั่วไปรายการที่มีมูลค่าสูง สินค้าที่มีปัญหาหายง่าย จะถูกกำหนดให้นับบ่อยขึ้นเป็นพิเศษ

ดูเพิ่มเติม HML Analysis / การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามมูลค่าราคา

 

6. การจัดลำดับให้ความสำคัญ ABC (Prioritize ABC) การแบ่งกฏเกณท์ในการจัดกลุ่มสินค้าเพื่อใช้กำหนดระยะเวลาในการนับสินค้า เนื่องจากสินค้าบางอย่างต้องการความสนใจมากกว่าสินค้าอื่นๆ จึงมีการใช้การวิเคราะห์ ABC เพื่อจัดลำดับความสำคัญของสินค้าที่มีการเก็บ แยกออกเป็นสินค้าที่ต้องได้รับความสนใจมากถึงน้อยตามกลุ่มเช่น หมวด A ต้องการความสนใจเป็นประจำ เนื่องจากผลกระทบสูง หมวด C มีการกำกับดูแลน้อย เนื่องจากมีผลกระทบที่เล็กลง

ดูเพิ่มเติม ABC Analysis / การวิเคราะห์จัดกลุ่มด้วยระบบ ABC

 

7. การพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยำ (Accurate Forecasting) การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีจะต้องมาจากการคาดการณ์ความต้องการที่ถูกต้องของการวางแผน ต้องไปสร้างความสามารการคาดการณ์ที่ถูกต้องให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่ต้องมีการเก็บสต๊อคสินค้ามากเกินความจำเป็น

 

8. พิจารณาความสามารถในการจัดส่งสินค้า (Consider Dropshipping) คือ การพิจารณาว่าชัพพลายเออร์ของเรามีความสามารถในการจัดส่งสินค้าเพียงไร

ดูเพิ่มเติม  SDE Analysis / การวิเคราะห์จัดแบ่งวัสดุตามระยะเวลาในการส่งมอบ

 

การควบคุมการจัดการสินค้าคงคลังที่ดี จะช่วยประหยัดรายจ่าย เพิ่มโอกาสทางการค้า และความสามารถในการบริการลูกค้าที่ดี

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Orapin Udomtanateera
Kiattiphong Udomtanateera
google
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
อัลปั้มภาพ
Fanpage KKUGTA
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>