วัสดุที่มีความจำเป็นต้องเก็บเป็นวัสดุคงคลัง (Stock Criteria)

Stock Criteria Matrix คือการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการจัดเก็บสินค้าวัสดุที่มีความจำเป็นต้องเก็บเป็นวัสดุคงคลัง โดยจัดทำในรูปแบบตาราง ซึงสามารถใช้ตัวแปรมาทำการวิเคราะห์เพื่อจัดกลุ่มในการบริหารจัดการต่อไป ในรูปจะเป็นการวิเคราะห์จาก 2 มิติคือ ความสำคัญในการผลิตหรือใช้ กับระยะเวลาในการจัดหามาเติมเต็ม 

ลางแห่งอาจมีการกำหนดแนวทางในการจัดเก็บ โดยมีการนำเอาปัจจัยด้านอื่น มาร่วมในการพิจารณาเพิ่มได้อีกเช่น ราคามูลค่า ความถี่ในการใช้ อัตราการสูญหาย หรือปัจจัยอื่น ตามสถาณการณ์หรือนโยบายขององค์กร

----------------------------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

@ ที่มาข้อมูล 

- ฺBlog: www.iok2u.com

- Line: @iok2u

ผู้สนับสนุน (Sponser)

ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Geological Society of Thailand (GST)
Orapin Udomtanateera
Big Brother DIP
อัลปั้มภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
Fanpage KKUGTA
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
google

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com