6 ช่องทางเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า (6 Transport Mode) ความเปลี่ยนแปลงการขนส่งในยุคใหม่

6 ช่องทางเพื่อใช้ในการขนส่งสินค้า (6 Transport Mode) ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจคุ้นเคยกับการพูดถึงช่องทางในการขนส่งที่มี 5 ประเภทคือ 

1. การขนส่งทางรถไฟ (rail) 

2. การขนส่งรถยนต์หรือรถบรรทุก (truck) 

3. การขนส่งทางน้ำ (water) 

4. การขนส่งทางอากาศ (air) 
5. การขนส่งทางท่อ (pipeline)

และ 6. การขนส่งทางดิจิตอล (Data) 

ในอนาคตอาจจะเจอช่องทางหรือรูปแบบการส่งสินค้าในรูปข้อมูลดิจิตอล นับเป็นรูปแบบของการขนส่งแบบใหม่ตามเทคโนโลยีที่เริ่มมีการพัฒนา โดยเฉพาะในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ที่จะมีการใช้ระบบอัตโนมัติและข้อมูลสารสนเทศ จะพบเห็นการส่งสินค้าไปตามเครือข่ายในรูปของ Data และเมื่อไปถึงลูกค้าที่มีอุปกรณ์ที่สามารถรับและนำสินค้าออกมาได้เลย ในปัจจุบัน ตัวอย่างง่ายๆ ที่พบคือ หนังสือ E-Book ที่เราสามารถพิมพ์เองได้จากเครื่องพิมพ์ที่บ้านเรา ซึ่ง จากการพัฒนาเครื่องพิมพ์ 3 มิติที่มีการพัฒนาในอนาคต จะทำให้เราสามารถผลิดชิ้นส่วนอุปกรณ์หลายชิ้นโดยการพิมพ์ 3D ได้เลย

 

-------------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 

@ ที่มาข้อมูล 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

google
Fanpage KKUGTA
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Orapin Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
Big Brother DIP
Kiattiphong Udomtanateera
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
อัลปั้มภาพ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>