ชาวโลจิสติกส์พร้อมหรือยังกับการเข้าสู่ยุคอภิมหาข้อมูล Big Data

Gerd Leonhard นักคิดนักเขียนเกี่ยวกับอนาคต (Futurist) ชาวสวิส ได้เคยพูดไว้ในปี 2013 ว่า “อนาคตภายใน 6-7 ปี ข้อมูลจะมีคุณค่าทั้งทางเศรษฐกิจและการเมืองมากกว่าพลังงาน” Gerd ได้สรุปในเบื้องต้นว่า ปัจจุบันเศรษฐกิจของโลกได้เคลื่อนตัวจากการที่เคยขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำมัน (Oil) ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data) ซึ่งในอดีตเราคงคุ้นเคยกับกลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ด้านพลังงาน (Big Oil) กลุ่มบริษัทผู้ค้าน้ำมันยักษ์ใหญ่ทั้ง 5 บริษัทที่เราคุ้นเคยได้แก่ บีพี, เซพรอน, เอ็กซอนโมบิล, เชลล์ และโทเทล จากข้อมูลในอดีตปี 2004 บริษัทในกลุ่ม “Big Oil” มีมูลค่าการตลาดใน 10 อันดับแรกจำนวนถึง 3 บริษัท มีมูลค่ารวม 33 % ของมูลค่าทั้ง 10 อันดับ ในขณะที่มีกลุ่ม “Big Data” ติดอันดับมาเพียง 1 บริษัทคือ ไมโครซอฟท์มีมูลค่ารวม 11 % และในปี 2014 พบว่ามูลค่าการตลาดของ 10 บริษัทที่มียอดจำหน่ายสูงที่สุดในโลกซึ่งอยู่ในกลุ่ม Big Data คือ แอปเปิ้ล, ไมโครซอฟท์ และกูเกิ้ล (อันดับ 1, 3 และ 5 ตามลำดับ) โดยมีมูลค่ารวมคิดเป็น 38 % ของมูลค่ารวมของทั้ง 10 อันดับ ส่วนกลุ่ม “Big Oil” ยังมีเหลือติดมาเพียงแค่ 2 อันดับคือ เอ็กซอนโมบิล และปิโตรไชน่า โดยมีมูลค่ารวมกันคิดเป็น 20 % จากทิศทางเศรษฐกิจของโลกที่กล่าวมา จะเห็นว่ากลุ่มบริษัทยักษ์ใหญ่ได้เคลื่อนตัวจากบริษัทที่มีรายได้จากการขับเคลื่อนด้วยพลังงานน้ำมันไปสู่การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลสารสนเทศ (ยังไม่ได้นับกลุ่ม Facebook, Amazon และ Alibaba ที่เริ่มมีอันดับดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง)  ช่วยยืนยันคำทำนายของ Gerd ว่าได้เป็นจริงแล้วโดยไม่ต้องใช้เวลารอไปถึง 6-7 ปี ดังนั้นความสำคัญของธุรกิจในอนาคตอาจกล่าวได้ว่า การทำงานในอนาคตจะมีการใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนธุรกิจมากขึ้น หรืออาจกล่าวว่า “ข้อมูลคือน้ำมันชนิดใหม่” (Data is the new oil)

การจัดการในแนวคิดที่กำลังมาแรงคือเรื่อง Big Data ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากพัฒนาการของเทคโนโลยีและระบบต่างๆ ในปัจจุบันที่ทำให้เกิดการมีข้อมูลมากมายหลายรูปแบบจากหลายแหล่งที่มา Big Data ถ้าแปลเป็นแบบไทยคงจะเป็นเรื่องของ ข้อมูลที่มีจำนวนมากมายมหาศาล จนบางคนเรียกว่าอภิมหาข้อมูล การเกิด Big Data มาจากการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมข้อมูลข่าวสารทำให้เกิด 4 ส่วนที่สำคัญคือ

1 ข้อมูลมีปริมาณมากขึ้นอย่างรวดเร็ว (Volume)จนทำให้การจัดเก็บในรูปแบบฐานข้อมูลเดิมทำได้ยากและยังอาจจะไม่สามารถจัดเก็บได้ทั้งหมด

2 ข้อมูลมีรูปแบบที่หลากหลายรูปแบบ (Variety)มีปริมาณแบบการนำเสนอข้อมูลที่มากแบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งยังสามารถเสนอได้ในหลายช่องทางเช่น ข้อความ รูปภาพ วีดิโอ มัลติมีเดีย

3 ข้อมูลจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว (Velocity)เกิดเป็นข้อมูลที่ใหม่ทันสมัยและเพิ่มปริมาณที่มากขึ้นอย่างรวดเร็วจากทุกสื่อทุกช่องทางเช่น ข้อมูลจาก Social Media ข้อมูล Transaction ข้อมูลทางการเงิน เป็นต้น

ข้อมูลจะมีการปรับเปลี่ยนไปต่อเนื่อง (Veracity )จาการที่ข้อมูลมีความไม่ชัดเจน ไม่มีรูปแบบที่แน่นอนตายตัว (unstructured) อาจมีให้เห็นได้ไม่ชัดเจน (uncleaned) หรือสูญหายล้าสมัยได้ง่าย

จากที่มีการพูดถึงข้อมูล Big data กันเป็นจำนวนมากในปัจจุบัน อาจเพราะเป็นยุคที่ข้อมูลจาก Social Media ที่เฟื่องฟูจนมีข้อมูลเกิดขึ้นจำนวนมาก ทุกคนสามารถที่จะผลิตข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ มากมาย และยังเกิดมีอุปกรณ์ (Device) ที่มีความหลากหลายจำนวนมากราคาถูกลง จนเกิดมีอัตราการขยายตัวการใช้ที่สูงขึ้นมีการเข้าถึงใช้งานข้อมูลจำนวนมากได้อย่างง่ายดาย ทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าข้อมูลนั้นมีขนาดใหญ่จริงหรือไม่และจะใช้ช่วยในการทำงานได้ดีแค่ไหน

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- ฺWeb: www.iok2u.com

- FB: https://www.facebook.com/iok2u

- Line: @iok2u.com

- Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้สนับสนุน (Sponser)

google
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA
Big Brother DIP
Orapin Udomtanateera
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com