Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

Lean แนวคิดการจัดการลีนด้วยวิธี ECRS

แนวคิดการจัดการลีน (Lean) ด้วยวิธี ECRS เป็นแนวคิดที่ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน โดยมีแนวคิดที่เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพกำจัด งานที่ไม่จำเป็นต้องทำหรือปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม การดำเนินการต้องปรับแนวคิดเพื่อจัดการ ประกอบด้วย

1. กำจัดคือตัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออก (E ย่อมาจาก Eliminate) คือ การกำจัดงานที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีคุณค่าออก กำจัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นออกไปการกำจัดขั้นตอนการทำงานที่ไม่มีผลกระทบใด ๆ กับลูกค้า ซึ่งบางอย่างไม่จไเป็นต้องทำหรือมีการทำตามกันมาและไม่เคยเปลี่ยนจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กร แต่เมื่อมองวัตถุประสงค์ที่แท้จริงกลับไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า งานนี้จึงไม่มีความจำเป็นต้องทำอีกต่อไป

2. การรวบรวมงานเข้าด้วยกัน (C ย่อมาจาก Combine) คือ รวมเข้าด้วยกัน เป็นการรวบรวมการทำงานบางส่วนรวมเข้าด้วยกัน เพื่อประหยัดเวลาหรือแรงงานในการทำงาน เพื่อลดจำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน ช่วยให้พนักงานคนหนึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน เป็นการเพิ่มทักษะในการทำงานของคนและหากมีการย้ายตำแหน่งหรือสลับหน้าที่ในการทำงาน ก็สามารถทำได้ตลอดเวลา

3. การจัดลำดับขั้นตอนการทำงานใหม่ให้เหมาะสม (R ย่อมาจาก Rearrange) คือ การจัดลำดับงานใหม่ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น จะคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้หลังจากทำงาน ลักษณะงานบางงานถ้าทำตามขั้นตอนหรือทำตามลำดับการปฏิบัติงาน อาจต้องใช้เวลาในการทำที่มากไป แต่ถ้าเรามีการปรับหรือสลับลำดับขั้นตอนการทำงานเล็กน้อย ก็อาจให้ผลลัพธ์ที่ได้ที่ยังมีคุณภาพเหมือนเดิมแต่เวลาที่ใช้น้อยลง การจัดลำดับขั้นตอนการทำงานใหม่ก็มีความจำเป็นที่ต้องทำ

4. การทำให้ง่ายขึ้น (S ย่อมาจาก Simplify) คือ การปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ ให้เกิดความง่ายขึ้น อาจมีการปรับปรุงวิธีการทำงานใหม่ให้เกิดความง่ายในการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงวิธีการให้มีความง่ายไม่สลับซับซ้อน เพื่อช่วยให้พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะฝีมือหรือใชเวลาในการคิดเพื่อทำงานมากไป และไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะหรือความชำนาญพิเศษในการทำงานมากนัก เน้นเป็นการทำอะไรที่ง่ายเพียงแค่ทำตามขั้นตอนก็พอแล้ว ผลที่จะได้ตามมาคือ การลดเวลา ลดความผิกพลาด หรือใช้คนน้อยลง

--------------------------------------------------------
สนใจลิงค์ที่เกี่ยวข้องคลิกดูเพิ่มเติมได้ตามลิงค์หัวข้อด้านล่าง

Lean การเปลี่ยนแปลงซัพพลายเชนด้วยระบบลีน (Lean Supply Chain Transformation)

--------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com