โครงการ​เพื่อการกุศล​ "ช้างรอด เพราะ​เรา​ช่วย"

 

โครงการ​เพื่อการกุศล​ "ช้างรอด เพราะ​เรา​ช่วย" 

 
สถานการณ์​ Covid-19​ ทำให้น้องช้างและควาญช้างขาดรายได้ ในขณะที่​ในแต่ละวันช้างต้องการหญ้าและอาหารที่เหมาะสม​อย่างน้อยวันละ 10 % ของน้ำหนักตัว (ประมาณ​ 200-300 กก./วัน/ตัว) 
 
สมาคม​ธุรกิจ​ท่องเที่ยว​จังหวัด​เชียงใหม่​ เล็งเห็น​ถึงความเดือดร้อน​และประสงค์​ที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยสัตว์​ที่เป็​นหนึ่งในสัญลักษณ์​ของชาติให้ยังดำเนินชีวิต​ต่อไปได้ จึงได้จัดโครงการ​เพื่อการกุศล​ "ช้างรอด เพราะ​เรา​ช่วย" โดยมีวัตถุประสงค์​เพื่อระดม​ทุนบริจาคจากทุกภาคส่วนเพื่อประคับประคอง​ให้น้องช้างยังอยู่​ต่อไปได้ ไม่ถูกขายทอดตลาด​ไปสู่นักลงทุนข้ามชาติ สามารถช่วยเหลือ ได้ด้วยการโอนเงินบริจาค 10 บาท 50บาท 100 บาท ตามกำลัง 
 
ผ่านทางบัญชี ธ.ออมสิน ในชื่อ "สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช้าง" เลขที่บัญชี 020-350-486-534 (แบบเงินฝากเผื่อเรียก)
 
-------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------