โลจิสติกส์เสริมแกร่ง 2562 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ "โลจิสติกส์ เสริมแกร่ง 2562" ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์เพื่อการลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

@ รับคำปรึกษาเชิงลึกโดยผู้เชียวชาญ ณ สถานประกอบการ ประเมินศักยภาพและวินิจฉัยสภาพที่แท้จริงด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของสถานประกอบการ จำนวน 1 ครั้ง

@ ดำเนินกิจกรรมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ หรือการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ จำนวน 6 ครั้ง

@ ลดต้นทุนการถือครองสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การขนส่ง หรือเพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15
สินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนสำหรับ SME

@ ด่วน สมัครก่อนมีสิทธิก่อน

@ สมัคร Online สมัครออนไลน์

-------------------------------------
 
🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่
💻 Web: www.iok2u.com
💻 Facebook: https://www.facebook.com/iok2u
📱 Line: @iok2u.com
📱 Twister: iok2u.com
💻 E-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
😍 ลงข้อมูล เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ Line: Rainubon

ผู้สนับสนุน (Sponser)

กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
อัลปั้มภาพ
Geological Society of Thailand (GST)
google
Big Brother DIP
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera
Fanpage KKUGTA
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>