กิจกรรมยกระดับศักยภาพ SMEs ด้วย Productivity 4.0 ภายใต้แนวคิดเพิ่มผลิตภาพความสุขยุค 4.0 (Happy Productivity 4.0)

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.dip.go.th/th/category/news/2018-11-19-03-22-16

ผู้สนับสนุน (Sponser)

Big Brother DIP
Fanpage KKUGTA
Geological Society of Thailand (GST)
อัลปั้มภาพ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera
google
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Orapin Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>