Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

“พี่กอบตอบโจทย์” ‘Connected Industry’ เรื่องใหม่ที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้ !

 

การจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในระยะยาวนั้น ผู้ประกอบการต้องรู้จักมองการณ์ไกล รู้ลึกในสิ่งที่ตนลงมือทำ และรู้กว้างในความเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ไม่ใช่เพียงภาวการณ์ในประเทศเท่านั้น แต่การขับเคลื่อนไปของชาติต่างๆ ในระดับสากลก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน
.
ดังเช่นนโยบาย ‘Connected Industries’ ของประเทศญี่ปุ่น ที่ผมกำลังจะหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกัน ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่คนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการทั้งรุ่นเล็ก รุ่นใหญ่ ควรทำความเข้าใจเอาไว้ตั้งแต่ตอนนี้ เพราะเรื่องดังกล่าวจะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมไทยเช่นเดียวกัน
.
โดยก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าการผลิตสินค้าที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของหลายบริษัท หรือที่เรียกว่าห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เช่นการผลิตรถยนต์สักคัน จะมีผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่บริษัทวิจัย พัฒนา และออกแบบ บริษัทจัดการวัตถุดิบ บริษัทผลิตชิ้นส่วน บริษัทประกอบยานยนต์ ไปจนถึงดีลเลอร์ ที่ดูแลเรื่องการตลาด และบริการหลังการขาย
.
จะเห็นได้ว่ากว่าสินค้าชิ้นหนึ่งจะไปถึงมือผู้บริโภคนั้นต้องผ่านกระบวนการทางอุตสาหกรรมมากมาย ซึ่งหากห่วงโซ่คุณค่ามีความเข้มแข็ง รู้จักสื่อสาร แบ่งปันความรู้ และเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพตลอดสาย ก็จะสามารถสร้างมูลค่าให้กับธุรกิจ และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับประเทศได้มหาศาล 
.
นี่จึงเป็นที่มาของนโยบาย ‘Connected Industries’ โดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น (METI) ที่มุ่งเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าเข้าด้วยกัน ทั้งในแง่ของบุคลากร ความรู้ และเครื่องจักร ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Big Data, AI และ IoT เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไปพร้อมกัน
.
นอกจากเชื่อมโยงห่วงโซ่คุณค่าในประเทศแล้ว METI ยังขยายความร่วมมือไปยังต่างประเทศด้วย ซึ่งประเทศไทยเองก็เป็นหนึ่งในประเทศที่รับแนวคิดนี้มาร่วมดำเนินงาน โดยเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมได้ลงนามความร่วมมือกับ METI เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทย (S-Curve) ผ่าน 3 โครงการ [อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/2NIPOJe ] และ http://www.itc.or.th/
.
นั่นหมายความว่าแนวคิดดังกล่าวเริ่มถูกนำมาปรับใช้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทยแล้วเช่นกัน จึงถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้ประกอบการควรทำความเข้าใจ โดยเฉพาะ SMEs ที่ปัจจุบันมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในห่วงโซ่คุณค่า หากผู้ประกอบการคนไหนสามารถนำความรู้ และเทคโนโลยีมาพัฒนาให้ตัวเองเข้าสู่ยุค 4.0 ได้ ก็จะช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ในทางธุรกิจ ตลอดจนรองรับแนวคิด Connected Industries ที่กำลังมาเร็วและแรงได้อย่างไม่ไหวเอน
.
ข้อมูลประกอบ
http://www.meti.go.jp/…/mon…/connected_industries/index.html
https://www.prachachat.net/economy/news-157017

-----------------------------------------------------

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านอุตสาหกรรมเพิ่มเติม คลิกที่นี่

-----------------------------------------------------

#iok2u
www.iok2u.com 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com