ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 78 น้องมงคล

กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันพืชมงคล 2564

* รายชื่อผู้ทำบุญ
@ ด.ญ. เอมมาลี่ เดกค์ 100
@ ด.ช. แมทธิว เดกค์ 100
@ ภรอร ตยาคีกุล 100
@ กรลักษณ์ ตรัสมา-ธนวิทย์ จันทร์โต 200
@ อรศรี แสงทอง 100
@ ฐิติรัตน์ กลั่นน้ำทิพย์ 100
@ วันเพ็ญ สุขแสน และครอบครัว 200
@ วุฒิชัย สุขสมปอง-วันเพ็ญ ชานมณีรัตน์ อุทิศให้ ด.ญ ศรสวรรค์ สุขสมปอง 300
@ อัมพร มูลศรี 100
@ ธรรมพร รัตนะวิศ พร้อมลูกหลาน 100
@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว 300
@ กัญจน์นรี ช่วงฉ่ำ 1,000
@ คุณแม่มี้ยี่ แซ่เหลื่อง และพรเพ็ญ ปัญจปิยะกุล อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 500 
@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 300 
@ นันท์นิชา เสนาชัยและครอบครัว 1,000
@ ลัดดาวัณย์​ คุณวุฒิ และครอบครัว 500
@ วันยุทธ-เพียงใจ-รชนิศา เหล็กกล้า 500 
@ ปริญญา ทองเที่ยงดี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร 100
@ ไชยยศ พวงคต 500
@ สุดารัตน์ รัตนโกศล และครอบครัว 500
@ มงคล-ลินจง หลักเมือง 400
@ ปราโมทย์ 500
@ ธัญรดาพ์ุ บูชาบุญ 100
@ สมหมายคำแสน 100
@ วิทยา รุ่งแจ้ง 100
@ บัวลอย เกษมณี 100
@ ศศิวิมล มีจรูญสม 500
@ ศรีอุไร สมเพราะ 200
@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500
@ ชัชนะ ชูเมือง 400
@ พีรยา ชีวไมตรีวงศ์ 500
@ ภูริวัตร-​วัฒนสิฎฐ์​ พุ่มทองตรู ​และครอบครัว​​ 400
@ อุทิศให้​ ปู่ประนอม​-ย่าสมศรี​ พุ่มทองตรู​ 200
@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ อุทิศแด่ คุณพ่อพินิจ-คุณแม่พยอม สิงห์ทอง 200
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100
@ อุดม อุดมธนะธีระ 100
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 76 เหลือยกมา 18,654 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 31,054 บาท 
--------------------------------------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ

ไถ่ตัวที่ 78 น้องมงคล รวมไถ่+ค่าส่ง 28,000 บาท มอบวันที่ 5 พค 2564 วันพืชมงคล มีเงินเหลือ 3,054 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 79 น้องบุญชื่น ในช่วงวันเข้าพรรษา  2564 อีกทีนะครับ


------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------