ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 79 น้องบุญชื่น

กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ทำบุญไถ่ชีวิตถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร ไถ่ชีวิตในช่วงวันเข้าพรรษา 2564

* รายชื่อผู้ทำบุญ

@ วิลาวัลย์​ หล่อวินิทนันท์​ 500
@ อุทิศแด่ คุณพ่อพินิจ-คุณแม่พยอม สิงห์ทอง 200
@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200
@ ตาไข่​ เด็กวัด​ 200
@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100
@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100
@ อุดม อุดมธนะธีระ 100
@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400
($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 78 เหลือยกมา 3,054 บาท
($) รวมยอดบริจาค​ 4,854 บาท 
--------------------------------------------------------
ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วย ทุกคนเลยนะครับ

ไถ่ตัวที่ 79 น้องบุญชื่น รวมไถ่+ค่าส่ง ... บาท มอบวันที่ 25 กค 2564 วันเข้าพรรษา มีเงินเหลือ ... บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 80 น้อง...ในช่วงวันแม่  2564 อีกทีนะครับ


------------------------------------------------------ 
โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 
https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36
--------------------------------------------------------
ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ
---------------------------------------------------------