Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 49 น้องมารวย วันมาฆบูชา 2562

🐃ไถ่ชีวิตวันมาฆบูชา 2562

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่ถวายวัดในวันที่​ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ดูรูปตัวที่ 49 น้องมารวย เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=2039234729505889

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 49

@ ปิยะพันธ์ อ่างแก้ว 300

@ คุณพ่อบรรณกิจ เจริญกิจ 1,000 

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 200

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 300

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้คู่กรรมคู่เวร 500

@ บูลย์วัตน์ โลมะบรรณ์ 300

@ ปราณี ศุจิสกุลวงศ์ และครอบครัว 1,000

@ กฤษดา จารุเจษฎา 500

@ ชลิยา วามะลุน 1,000

@ วรเศรษฐ์ จิรชัยเฉลิม 1,000

@ ดวงสมร ศุจิสกุลวงศ์ 1,000

@ นางสุรัส ปุงคานนท์ อุทิศให้พ่อแม่และญาติมิตรที่ล่วงลับไปแล้ว 1,000

@ ปริวัฒน์ ทางธรรม และครอบครัวทางธรรม 500

@ รุจิรา บุตรจันทร์ และครอบครัวบุตรจันทร์ 500

@ นภดล-พรชุลี กรณ์ศิลป และครอบครัว 1,000

@ คุณแม่อารีย์ นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัว อุทิศให้คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ อรุณี รุ่งรัศมี 200

@ ฉวีวรรณ วงศ์ศิริ 200

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ ดช.ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 500

@ คุณแม่โสภณา และลูกๆ อดิศักดิ์-ณัษฐพงษ์-อุทัยวรรณ-สุพรรณี โกศัลวัฒน์ 500

@ จีรวัฒน์ ทวีวัฒน์ 500

@ เพ็ชรบูรณ์ พูลผล 400

@ พิศมัย พฤฒิยากร 300

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 400

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว 200

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ วัชระ ศุภโกศล และครอบครัว 200

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี ขออุทิศให้ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวร 200

@ รุ่งทิพย์ สุวรรณดี 200

@ ภณิดา มโนรส 500

@ มงคล-ลินจง หลักเมือง และครอบครัว 300

@ สุภาภรณ์ ไชยเวช 500

@ นงนุช คงนิล 300

@ เมตตา บัวสด 200

@ กอแก้ว วุทธิสิทธิ์ และครอบครัว 300

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ ชัยสิทธิ์ เครือสอน-สุภาณี เสนาชัย 400

@ ทองจันทร์-มงคล เสนาชัย พร้อมครอบครัว 200

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ พี่ตุ้ม โลจิสติกส์ 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 200

@ พีรยา ชีวไมตรีวงศ์ 500

@ คุณทองสุข หลุง ขออุทิศให้ คุณแม่วันเพ็ญ หินปรีชา และเจ้ากรรมนายเวร 2,000

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ อุทิศให้ ตาสำเนียง-ยายประค์ ศรีภูมี 200

@ วรัทยา เหล่าแสง-ดักลาส เดกค์ 500

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชย์กุล และครอบครัว 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 200

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 48 เหลือยกมา 37,198 บาท

($) รวมยอดบริจาค 61,ุ898 บาท

😍 ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

🐂 ไถ่ตัวที่ 49 น้องมารวย รวมไถ่+ค่าส่ง 26,000

💵 มีเงินเหลือ 35,898 บาท

🙋‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 50 น้องแป้งหอม ในวันสงกรานต์ กันอีกทีนะครับ 

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com