Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 46 น้องบุญอำนวย วันพ่อ 2561

🐃 ไถ่ชีวิตวันพ่อ 2561

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่ในวันพ่อ 5 ธันวาคม 2561

 

ดูรูปไถ่ชีวิตตัวที่ ตัวที่ 46 น้องบุญอำนวย เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1899409406821756

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 46

@ คณะกฐินวัดป่านิคม 3 พย 2561 ร่วมบุญ 25,300

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ สายสมร นาคเสวี 100

@ วิรวดี ประทีปรัตน์ 200

@ กรลักษณ์ ตรัสมา และนายธนวิชญ์ จันทร์โต 200

@ เกรียงชัย เตียวศิริทรัพย์พร้อมครอบครัว และแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 300

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ สุรีย์-นราเมศวร์ ธีระรังสิกุล 500

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ เมธปิยา เคนบุบผา 100

@ พศวีร์ มั่งคั่ง 100

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 200

@ ลัดดา-พัชร์สุ วรรณขาว และครอบครัว 1,000

@ คุณแม่อารีย์-นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ สืบศักดิ์ ก้อนคำดี 500

@ วินิจ-สุจิตรา-วิจิตรา-วัชระ ยังมี อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรและญาติผู้ล่วงลับ 2,000

@ อาภรณ์-ฉกาจ รุ่งเรือง 500

@ คุณตามา พงษ์อนันต์ และครอบครัวมักการุณ 1,000

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 500

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะ 400

@ เรืองรุจน์ โหตระไวศยะ 200

@ ขวัญพร โหตระไวศยะ 200

@ เรืองพิชญ์ โหตระไวศยะ 200

@ จักรพร มาลินี-จิรภัทร คงบัว 1,000

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-ปุณยวัจน์-ปุณยพัฒน์ กุลศิโรรัตน์ 1,000

@ สมศักดิ์-นัชชา ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1,000 พ.ต.อ.อภิชาต-นางพรพรรณ พุทธบุญ 500

@ อนพัทย์-ด.ญ.อนัญญา พุทธบุญ 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ อนุชา เต็งพงศธร 500

@ อุทิศแด่ คุณพ่อสมาน-คุณแม่นิภา เลี้ยงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 500

@ อุทิศแด่ พ่อทรัพย์-แม่หนูรักษ์ จิรชัยเฉลิม 1,000

@ บุญศรี แซ่จิว 100

@ สกรี วงศ์ทอง 100

@ วรานนท์ จุไรรัตน์ หล้าพระบาง และครอบครัว 4,000

@ อัจฉรา ชูวัฒนขจร อุทิศส่วนกุศลแด่ คุณพ่ออำนวย ชูวัฒนขจร 2,000

@ คุณแม่สุวัลลีย์ ชูวัฒนขจร อุทิศส่วนกุศลแด่ คุณพ่ออำนวย ชูวัฒนขจร 200

@ อุทิศส่วนกุศลแด่ นายกาฬสิงห์ เวียงวะลัย 500

@ เพื่อนเบ็ญ2126 230

@ ชัชวาล สงวนตระกูล และครอบครัว 500

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ อารีรักษ์ สวัสดิไชย 1,000

@ สมชาย แซ่ภู่ อุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร 200

@ สมจินตนา คันธา 300

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 200

@ อุทิศให้ เตี่ยหมัง แซ่เตียว-แม่เนียลิ้ม แซ่ฉั่ว 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 400 @ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ วัชระ ศุภโกศล และครอบครัว 200 @ พรรณพิลัย จารุพาณิชย์กุล และครอบครัว 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100 @ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 44 เหลือยกมา 27,168 บาท

($) รวมยอดบริจาค 85,698 บาท

😍 ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

🐂 ไถ่ตัวที่ 45 น้องรักษา รวมไถ่+ค่าส่ง 27,000 ไถ่ตัวที่ 46 น้องบุญอำนวย รวมไถ่+ค่าส่ง 26,500 รวม 53,500

💵 มีเงินเหลือ 32,198 บาท

🙋‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 47 น้องบุญมารวย ในวันปีใหม่กันนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com