Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 40 น้องหมูป่า วันแม่ 2561

🐃 ไถ่ชีวิตวันแม่ ไถ่วันที่ 12 สิงหาคม 2561

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่วันที่ 12 สิงหาคม 2561

  

ดู ไถ่ชีวิตตัวที่ 40 น้องหมูป่า เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1765129906916374

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 40

@ อมราภรณ์ ขจรพิพัฒน์-ประภาพร ดอกรัก และครอบครัว อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร และบรรพบุรุษผู้ล่วงลับ 500

@ วันเพ็ญ สุขแสน 300

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100

@ ธนวิชญ์ จันทร์โต 100

@ วิรวดี ประทีปรัตน์ 200

@ ธรรมพร รัตนะวิศ พร้อมครอบครัว 200

@ วิไลวรรณ ละออปักษิณ 200

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ พร้อมครอบครัว 200

@ ครอบครัว สินเจริญ 240

@ สมหวัง ม.3/4 200

@ พลเอกอธิคม ตันเลิศ 500

@ ด.ญ.ไอยวริญ ชุมพลกุลวงศ์ กับปิยสุดา ตันเลิศ 500

@ อุทิศแด่ คุณพ่อจรัส-คุณแม่นิรมล ภูมิภาค และเจ้ากรรมนายเวร 500

@ ศรีอุไร สมเพาะ 200 @ ฉกาจ-อาภรณ์ รุ่งเรือง 500

@ กมลกาญจน์-วรรธน แถบเงิน 500

@ นุศรา-สาโรจน์ และครอบครัว 500

@ ลินจง-มงคล หลักเมือง และครอบครัว 500

@ เจริญภพ พรวิริยางกูล 300

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ สนธยา สีแย้ม 100

@ อนุชา เต็งพงศธร 500

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 400

@ พจนี ยิ่งยศกวิน อุทิศส่วนกุศล ให้เตี่ยและแม่ 200

@ อุทิศส่วนกุศลให้ คุณพ่อย่าง-คุณแม่สม แซ่ภู่ 500

@ คุณแม่อารีย์ นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัว อุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ อุทิศให้เรือตรีถาวร-คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน อุทิศให้ คุณพ่ออ่อน แก้วปัญญา 200

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ นางกัญญา พรหมายนต์ อุทิศให้คุณพ่ออยู่-คุณแม่แวน พรหมายนต์ 100

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี 100

@ นฤพน คุตตะสิงคี 100

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200 @ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ อุทิศให้ ตาสำเนียง-ยายประยงค์ ศรีภูมี 200

@ จารุวรรณ แช่ลิ้ม 300

@ วัชระ ศุภโกศล และครอบครัว 200

@ ทิน แซ่เคือง & จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ นภาพร ฤกษ์เลิศรบ 200

@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ พ.ต.อ.อภิชาต-พรพรรณ พุทธบุญ และครอบครัว 500

@ นางปริบากร คุณสิริสิน และครอบครัว อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรบิดา มารดาและญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว 500

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 500

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะ และครอบครัว 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500

@ จักรพร-มาลินี-จิรภัทร คงบัว 500

@ ศิริพงษ์-วลัยกร กุลศิโรรัตน์ และครอบครัว 500

@ สมศักดิ์-นัชชา ชัยศรีสวัสดิ์สุข 500

@ กนกนิจ พนาวาส 500

@ กรกมล พากเพียร 1,000

@ วรนารถ จงเลิศจรรยา 2,000

@ วิทวัส ลาภชุ่มศรี 1,000

@ วรานนท์-จุไรรตัน์ หล้าพระบาง 2,000

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ และดร.พลธรรม พลการ 300

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 39 เหลือยกมา 14,168 บาท

($) รวมยอดบริจาค 39,308 บาท

�� ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

�� ไถ่ชีวิตที่ 40 น้องหมูป่า 27,500 บาท

�� มีเงินเหลือ 11,808 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ ตัว 41 น้องอึ้งย้ง ในช่วงวันปิยะมหาราช 23 ตค. 2561 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com