Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 39 น้องบุญวารุณี วันเข้าพรรษา 2561

🐃 ไถ่ชีวิต วันเข้าพรรษา ไถ่วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่วันที่ 28 กรกฏาคม 2561 

 

  

ดูภาพ ไถ่ชีวิตตัวที่ 39 น้องบุญวารุณี เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1733789553383743

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญ

@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100

@ ธนวิชญ์ จันทร์โต 100

@ มณี-อานนท์ วิทยานนท์ 130

@ คมคาย ศรีสถาพร 750

@ พรชุลี-นภดล กรณ์ศิลป์ และครอบครัว 1,000

@ น้ำค้าง วิพุธอมร 500

@ จำลอง หินทองพร้อมครอบครัว 200

@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100

@ ธนวิชญ์ จันทร์โต 100

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ และครอบครัว 200

@ วาสนา-จิรศักดิ์ แก้วรักษา และครอบครัว 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้คู่กรรมคู่เวร 1,000

@ มงคล-คุณลินจง หลักเมือง 500

@ เพื่อน IM4 มหิดล 400

@ กัญญา จันทราธิกุล 100

@ มนต์ชัย จันทราธิกุล 100

@ รัตนา จันทรโรภาส 100

@ ศรีวิสา ปิติรุ่งเรืองกุล 100

@ เพชรรัตน์ พูนทองพันธ์ 100

@ สุณี พูนทองพันธ์ 100

@ อุทิศแด่ คุณพ่อยิ่งยง จันทราธิกุล 100

@ อุทิศแด่ อากุงเตียว แซ่ลี้ 100

@ อุทิศแด่ นางอุยสี แซ่วุ้น 100

@ อุทิศแด่เจ้าที่ ร้านจังรุ่งเจริญ หนามแดง 100

@ ป๊อป-ปิ่น รักสัตย์มั่น 200

@ ศรัณย์-ธนธรณ์ คำรัตน์ 200

@ ปริญญา ทองเที่ยงดี 300

@ อารีรักษ์ สวัสดิไชย 500

@ คุณแม่อารีย์-นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัวอุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ อุทิศแด่ คุณพ่อจรัส-คุณแม่นิรมล ภูมิภาค และเจ้ากรรมนายเวร 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ เคน (ชนัญภัค+ภวันตี+วรินดา) อาษาศรี แด่เจ้ากรรมนายเวร 900

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า และครอบครัว 500

@ กนกวรรณ วีระกุล 500

@ ศรีอุไร สมเพาะ 200

@ เกศรินทร์-จรัศ เผยโคกสูง 500

@ บ้านมักการุณ 1,000

@ จารุวรรณ แช่ลิ้ม 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ภัทรพล ธีระวัฒนสุข อุทิศให้ นายอภิศักดิ์ ธีระวัฒนสุข 200

@ ธนทัต ธีระวัฒนสุข อุทิศให้ นายอภิศักดิ์ ธีระวัฒนสุข 200

@ จีรนันท์ ไวยพารา อุทิศให้ ร.ต ละเอียด ไวยพารา 200

@ วิไลลักษ์ไวยพารา 200

@ ยุวันดา ไวยพารา 200

@ พรรณธรักษ์ มณีภาค 500

@ รานี นิติธรรม 500

@ ดักลาส เดกค์ 150

@ วรัทยา เดกค์ 150

@ ดญ.เอมมาลี เดกค์ 100

@ ดช.แมทธิว เดกค์ 100

@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 200

@ ภณพร ปรีเปรม 100

@ ชาญ-นวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ กาญจนา เกตุกลิ่น 100

@ อุทิศแก่ สุชัย แซ่อื้อ 1,000

@ ภูมิพัฒน์​ มณีสุวรรณ 100

@ สายสมร นาคเสวี 100

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ ฉวีวรรณ กาญจนะหุต 200

@ หทัยวรรณ กาญจนะหุต 200

@ อุบล กาญจนะหุต 100

@ วิไลวรรณ ละออปักษิณ 300

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 300

@ ผุสดี อร่ามวัฒนกุล 500

@ พจนกร อร่ามวัฒนกุล 500

@ วรรณลดา ศรีนวล 500

@ อุทิศให้คุณแม่เพ็ง แซ่ลี้ 500

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ อดิศร พรชัยอรรถกุลและครอบครัว 500

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ วชิรา เจริญศรี 200

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ และดร.พลธรรม พลการ 300

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 38 เหลือยกมา 14,888 บาท

($) รวมยอดบริจาค 39,668 บาท

�� ไถ่ชีวิตที่ 39 น้องบุญวารุณี 25,500 บาท

�� มีเงินเหลือ 14,168 บาท ยกยอดไปไว้ไถ่ ตัว 40 น้องหมูป่า ในช่วงวันแม่ 12 สค. 2561 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com