Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร

-----------------------------------

� โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ขั้นตอนดำเนินการ โครงการเพื่อนเบ็ญ 2126 ไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า มีดังนี้

1. ช่วงเทศกาล โครงการจะไถ่ควายหรือวัวตัวเมียจากโรงฆ่าส้ตว์

2. จะนำส่งควายที่ไถ่ไปที่ วัดป่านิคมพัฒนาราม บ้านนิคม อำเภอกระจาย จังหวัดยโสธร (หรือวัดอื่นตามพิจารณาของพระอาจารย์โกมล)

3. ควายจะได้อยู่ที่วัดอย่างน้อย 3-7 วัน ให้น้อง ๆ วัวควายได้ทำใจตั้งสติที่รอดมาจากโรงฆ่าสัตว์จนได้มาอาศัยร่มเงาของวัด

4. วัดป่านิคมพัฒนาราม ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการ เพื่อมาร่วมกันเป็นผู้คัดเลือกคนหรือครอบครัวที่มีความเหมาะสมให้มารับไปเลี้ยง โดยผู้ที่จะมารับไปเลี้ยงควรมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

- เป็นผู้มีความประพฤติดี ที่ทางวัดและคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสม

- เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

- ร่วมกิจกรรมกับทางวัดด้วยดี 

** ถ้ามีบุตรที่ไม่เกิน ม. 6 จะดีมาก เพราะอยากให้บุตรเป็นผู้มาร่วมรับมอบเพื่อนำไปเลี้ยงดู เพื่อที่เด็กจะได้ผูกพันกับทางวัดและรู้สึกว่ามาวัดได้อะไรดี ๆ อยู่เสมอ

5. ข้อตกลง ผู้รับไปเลี้ยงต้องให้คำสัญญากับทางวัดดังนี้

- จะไม่นำไปขาย ไม่นำไปจำนำ หรือนำไปแลกเป็นมูลค่าใด ๆ

- จะไม่พยายามฆ่า และจะต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด

- ห้ามและไม่มีสิทธิ์นำไปยกให้คนอื่นเลี้ยงต่อเด็ดขาด

- หากเลี้ยงไม่ได้ไม่ไหว ขอให้ส่งคืนวัดเท่านั้น

-----------------------------------

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

----------------------------------- 

ดูข้อมูลกิจกรรมการไถ่ชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมด

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร

- เรื่องราวของโครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่ วัดป่านิคมพัฒนาราม ยโสธร

- .....

- ไถ่ชีวิตตัวที่ 64 น้องปลอดภัย วันเข้าพรรษา 2653

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 63 น้องบุญมาใหม่ วันสงการนต์ 2563

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 62 น้องสดใส วันวาเลนไทร์ กพ. 2563

- ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 61 น้องแข็งแรง วันมาฆบูชา กพ. 2563

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 60 น้องหนูทอง วันปีใหม่ มค. 2563

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 59 น้องทองสุข วันปีใหม่ มค. 2563

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 58 น้องข้าวหอม วันคริสมาส ธค. 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 57 น้องไอดิน วันพ่อ ธค. 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 56 น้องโชคใหญ่ วันออกพรรษา ตค. 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 55 น้องบุญใหญ่ วันออกพรรษา ตค. 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 54 น้องน้ำนม ไถ่ชีวิตช่วง​วันเฉลิมฯ​ และวันแม่ปี 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา วันเข้าพรรษา 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 52 น้องบุญนาขวัญ วันพืชมงคล 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 51 น้องโชคบุญมี วันพืชมงคล 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 50 น้องแป้งหอม วันสงการนต์ 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 49 น้องมารวย วันมาฆบูชา 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 48 น้องอั่งเปา วันตรุษจีน 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 47 บุญพารวย วันปีใหม่ 2562

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 46 น้องบุญอำนวย วันพ่อ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 45 น้องบุญรักษา วันพ่อ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 44 น้องสุขใจ ออกพรรษา บุญกฐิน 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 43 น้องโชคสิริ ออกพรรษาบุญกฐิน 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 42 น้องอุ้มบุญ ออกพรรษาบุญกฐิน 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 41 น้องอึ้งย้ง ไถ่ชีวิต 2 วันมหาราช 13 และ 23 ตุลา 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 40 น้องหมูป่า วันแม่ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 39 น้องบุญวารุณี วันเข้าพรรษา 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 38 น้องบุญราศรี วันวิสาขบูชา 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 37 น้องบุญมี วันสงกรานต์ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 36 น้องรักจัง วันมาฆบูชาและวาเลนไทน์ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 35 น้องเสาร์สดใส วันปีใหม่ 2561

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 34 น้องตูน วันพ่อ 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 33 น้องบุญช่วย วันมหาราช 13-23 ตค 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 32 น้องตุ๊กกี้ วันปิยะมหาราช 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 31 น้องคำแพง วันแม่ 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 30 น้องบุญหลาย วันเข้าพรรษา 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 29 น้องบุญรอด วันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 28 น้องขวัญข้าว วันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 27 น้องน้ำตาล วันสงการนต์ 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 26 น้องฟ้าใหม่ วันปีใหม่ 2560

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 25 น้องคำแก้ว วันพ่อ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 24 น้องค้ำคูณ วันพ่อ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 23 น้องพอเพียง วันพ่อ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 22 น้องภูมิใจ วันพ่อ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 21 น้องบุญมา ออกพรรษากฐิน 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 20 น้องบุญช่วย ออกพรรษากฐิน 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 19 น้องมาลัย วันแม่ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 18 น้องน้ำฝน วันเข้าพรรษา เดือนกรกฏาคม 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 17 น้องใบบุญ วันเข้าพรรษา 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 16 น้องขวัญนา วันพืชมงคล 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 15 น้องน้ำใส สงการนต์ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 14 น้องดอกรัก วันมาฆบูชาและวาเลนไทร์ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 13 น้องวันใหม่ วันปีใหม่ 2559

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 12 น้องปอ ทำดีวันพ่อ 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 11 น้องกระถิน ในวันออกพรรษาปี 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 10 น้องมะลิ ทำดีในวันแม่ปี 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 9 น้องสุพรรษา ทำดีในวันเข้าพรรษาปี 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 8 น้องวาสนา ในวันวิสาขบูชา 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 7 น้องสงการนต์ ทำบุญวันสงการนต์ 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 6 น้องปีใหม่ ทำดีวันปีใหม่ 2558

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 5 น้องเบญจลักษณ์ (จอย) ทำดีวันพ่อ 2557

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 4 น้องเบญจกุญ (ซาร่า) วันปิยะ 2557

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 3 น้องเบญจภรณ์ (น้องอแมนด้า) วันปิยะ 2557

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 2 เบญจนารี (เจนนี่) ทำบุญวันแม่ 2557

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 1 น้องเบญวรรณ (ควายตัวแรกของโครงการ) เข้าพรรษา 2557

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร

------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com