Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา วันเข้าพรรษา 2562

 

🐃 ไถ่ชีวิตตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา ไถ่ชีวิตวันเข้าพรรษา 2562

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต ถวาย วัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่ถวายวัดในวันที่ 18 กรกฎาคม 2562

🐂 ดูรูปตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา เพิ่มเติมที่ 

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=2143624952400199
-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ตัวที่ 53

@ คุณแม่วิไลวรรณ ละออปักษิณ 200

@ พรรณธรักษ์ ศรีนวล ขออุทิศส่วนบุญให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล ญาติที่ล่วงลับทุกคน 300

@ คุณวรรณลดา ศรีนวล อุทิศส่วนบุญให้ คุณพ่อประจักษ์-คุณแม่บุญเรือน ศรีนวล 500

@ ธรรมพร รัตนะวิศ 100

@ สมชาย แซ่ภู่ พร้อมครอบครัว 200

@ อำนวย-จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ กรลักษณ์ ตรัสมา พร้อมครอบครัว 200

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 100

@ กอแก้ว วุทธิสิทธิ์ และครอบครัว 300

@ คุณแม่อารีย์-นายวิชัย จิรนภาวิบูลย์ และครอบครัว อุทิศให้ คุณพ่อโชคชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ คุณแม่วรวรรณ สุพัฒน์วงศ์ 1,000

@ ประพัฒ-ประกายดาว-ลลิล-เพชรอุ้ม-ต้นแบบ เศรษฐปิยานนท์ 1,000

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ เมตตา บัวสด 200

@ พัฒนา-ลักขณา เหล่าไพบูลย์ 500 ฤทธิรง

ค์-พิพัฒน์ มักการุณ 400

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ อนุชา 500

@ จิรวัฒน์ ทวีวัฒน์ และครอบครัว 500 

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 200

@ พนาวัน วงค์ลา 2,000

@ ทิพย์พรัตน์ แสงพันธ์ 300

@ วันยุทธ เหล็กกล้า และครอบครัว 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500

@ ดญ.อติกานต์ พรชัยอรรถกุล 200

@ ดญ.นวินดา พรชัยอรรถกุล 200

@ ครอบครัว อรัมสัจจากูล 500

@ อารยา มณีสุวรรณ 400

@ พุดน้ำบุศม์ นฤวงศ์แสนอ้วน ไถ่ชีวิตเพื่อเป็นกุศลให้ พ่อบุญรอด แสนอ้วน 500

@ คุณพ่อบรรณกิจ เจริญกิจ และครอบครัว 1,000

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะ และครอบครัว 500

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-ปุณยวัจน์-ดช.ปุณยพัฒน์ กุลศิโรรัตน์ 1,000

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 500

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ อุทิศส่วนกุศล ให้นางทรัพย์และนายทวีศักดิ์ โพธิ์แก้ว 200

@ ทองสุข หลุงและครอบครัว 500

@ วรัทยา เหล่าแสง เดกค์ พร้อมครอบครัว 500

@ นวันธร ประทีปรัตน์ 100

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 400

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 200

@ เอกศักดิ์ ศิริจิระพัฒนา 500

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ อุทิศให้พ่ออ่อน-แม่สังเวียน แก้วปัญญา 200

@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร -แม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200

@ ศรีอุไร สมเพราะ 200

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ - ดร.พลธรรม พลการ 300

@ เกียรติศักดิ์ อภัยบัณฑิตกุล 100

@ กนกวรรณ วีระกุล 500

@ อดิศร พรชัยอรรถกุล 200

@ ประกายดาว เศรษฐปิยานนท์ และ ครอบครัว 1,000

@ สุอุสา ตรีรัตนชวลิต 200

@ ธัญญาภรณ์ มากดี 300

@ รัชเขต วีสเพ็ญ และคุณแม่ 500

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ ศิริพร ชื่นเจริญวงศ์ 500

@ วุฒิกร ชีวไมตรีวงศ์ 500

@ อุมาพร-ศุภกรณ์ แข่งขัน 500

@ เสี่ยด่าง 500

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 200

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 52 เหลือยกมา18,691 บาท

($) รวมยอดบริจาค 45,ุ594 บาท

------------------------------------------------------------

😍 ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกัน ทุกคนเลยนะครับ

🐂 ไถ่ตัวที่ 53 น้องบุญพรรษา รวมไถ่+ค่าส่ง 18,000 บาท

💵 มีเงินเหลือ 27,594 บาท

🙋‍♂️ ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 54 น้องลิลลี่ ในช่วงวันเฉลิมฯ ร.10 วันที่ 28 กค. 62 กันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com