Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 36 น้องรักจัง วันมาฆบูชาและวาเลนไทน์ 2561

🐃 ไถ่ชีวิต วันมาฆบูชา และวาเลนไทน์ 2561

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

ดูภาพ ไถ่ชีวิตตัวที่ 36 น้องรักจัง เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1537016543061046

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦 รายชื่อผู้ทำบุญ

 @ ภัสณกรณ์ ไม้เกตุ-พิชญ์สินี อภิธนทรัพย์ 500

@ จริยา สงวนญาติ และครอบครัว 500

@ ศิริพงษ์-วลัยกร กุลศิโรรัตน์ และลูกๆ 500

@ จักรพร-มาลินี-จิรภัทร คงบัว 500

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 500

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พัชรา-เรืองเกียรติ โหตระไวศยะ และลูก 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ-ดร.พลธรรม พลการ 300

@ จิรวัฒน์-รัตนาภรณ์ ทวีวัฒน์ 500

@ อภิพลัฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ วัฒนสิฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ อุทิศแด่ แม่สมศรี พุ่มทองตรู 400

@ อารีรักษ์ สวัสดิไชย 500

@ แม่มณีวรรณ มักการุณ 500

@ อุทิศให้ นายพินิจ-นางพยอม สิงห์ทอง 300

@ วรานนท์-จุไรรัตน์ หล้าพระบาง 5,000

@ วิชัย จิรนภาวิบูลย์ 500

@ ภาสันต์ 100

@ พยงค์ รุ่งเรือง 100

@ สมศักดิ์ ทองสุข 100

@ พัลลภ วรจิตร อุทิศแด่แม่อินทร์ วรจิตร 1,000

@ อุทิศส่วนกุศลแก่ คุณแม่ละเอียด ปทุมพงษ์ 500

@ อุทิศส่วนกุศลแก่ นายสุเมธ ปทุมพงษ์ 500

@ ศุภกิจ ตรีรัตนชวลิต 500

@ สุกรี วงศ์ทอง 100

@ ภาลิณีย์ มงคลพัฒนารัตน์ 100

@ อารยา-ภูมิพัฒน์ มณีสุวรรณ 200

@ จิระศักดิ์-วาสนา แก้วรักษา และครอบครัว 300

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ อุทิศให้คุณพ่อช้วน-แม่สงวน นายวโรทัย ศรไชย 300

@ ครอบครัว วรภัค พิธายงนิธิ 200

@ คุณย่าเล็ก นาคหรั่ง และลูกหลาน 500

@ วุฒิชัย-ด.ช.นเรนทร์ฤทธิ์ วงศ์ทอง 100

@ กัตติกา-พศวัต อินทร์นอก 100

@ ชิดชอบ-ดญ.ชิดชนก อินทร์นอก 100

@ เอกภพ นาคหรั่ง และครอบครัว 500

@ อุทิศให้ นางสาวจารุวรรณ ศรภิรมย์ 500

@ นายชาญ-นางนวลอนงค์ เกตุกลิ่น 100

@ อุทิศให้ ตาสำเนียง-ยายประยงค์ ศรีภูมี 100

@ ผกากรอง-กล้าหาญ กาญจนะโยธิน 200

@ นางพรรณศิรี แววศรี 100

@ นายวิภู สองเมือง 100

@ ภ.ญ วราภรณ์ สองเมือง 100

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี 100

@ อนุรัตน์ เกิดวิชัย 200

@ ณัฐชยา เย็นใจ อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร 300

@ อมราภรณ์ ขจรพิพัฒน์-ประภาพร ดอกรัก และครอบครัว 500

@ ทิน แซ่เคือง & จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ จารุวรรณ แช่ลิ้ม 500

@ อุทิศแด่ คุณแม่พริ้ง แซ่เตีย 500

@ อ.วินิจ ยังมี 500

@ อ.สุจิตรา ยังมี 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย อุทิศให้คู่กรรมคู่เวร 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่ คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 35 เหลือยกมา 23,958 บาท

($) รวมยอดบริจาค 50,058 บาท ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

ไถ่ชีวิต น้องรักจัง 29,000 บาท มีเงินเหลือ 21,058 บาท

ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 37 น้องบุญมี ในวันที่ 14 เมษายน 2561 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับโทร 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com