Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 32 น้องตุ๊กกี้ วันปิยะมหาราช 2560 

🐃 ไถ่ชีวิต วันปิยะมหาราช 2560 

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่วันที่ 19 ตุลาคม 2560 🌷 

ดูภาพ ไถ่ชีวิตตัวที่ 32 น้องตุ๊กกี้ เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1404856332943735

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦  รายชื่อผู้ทำบุญ

@ วิลาวัลย์ หล่อวินิจนันท์ 500

@ ฉวีวรรณ เนตรเสนี 200

@ อุบล กาญจนะหุต 100

@ จิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 300

@ กรลักษณ์ ตรัสมา 100

@ ธนวิชญ์ จันทร์โต 100

@ จำลอง หินทอง พร้อมครอบครัว 200

@ วิไลวรรณ ละออปักษิณ 300

@ วิรวดี ประทีปรัตน์ 100

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ รัชต์สุกิจ-พัชรารัชต์ (6/8) และครอบครัว 500

@ อนพัทย์ บุตรอากาศ-พัทธนันท์ คีระกูล 200

@ ชินพงศ์-ประเทือง ก้องเมธีกุลรัตน์ 500

@ อุทิศให้ ร.ต.ถาวร-คุณแม่บุญธรรม กาญจนะโยธิน 200

@ อุทิศให้คุณพ่ออ่อน แก้วปัญญา 200

@ สุรินทร์ รักสัตย์มั่น 500

@ ปริญญา ทองเที่ยงดี 500

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิและครอบครัว 500

@ พจนี ยิ่งยศกวิน 200

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ จิรวัฒน์-รัตนาภรณ์ ทวีวัฒน์ 500

@ สุภาณี เสนาชัย 200

@ เดชา เกื้อกูล 6,000

@ อุทิศให้ นายสมหมาย​ มณีสุวรรณ 100

@ วินิจ ยังมี 1,000

@ นันท์นิชา เสนาชัย 1,000

@ เอกภพ นาคหรั่ง และครอบครัว 500

@ สมหมาย อินทร์นอก 100

@ พศวัติ อินทร์นอก 100

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี 100

@ นพวรรณ ทัพพะรังสี 100

@ พรชัย-ธนิกา-จิตรพล-จิตพิมล พงศ์พันธุ์ลาภ 400

@ ฐานันดร์ พงศ์พันธุ์ลาภ 100

@ สมพร ดัดถุยาวัด 100

@ นส. ทัศนีย แซ่แต้ 200

@ ไพนิภา ตรีรัตนชวลิต และครอบครัว ร้านศรีสุพรรณ 500

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว 500

@ อภิพลัฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ วัฒณสิฏฐ์ พุ่มทองตรู 300

@ อุทิศแด่ แม่สมศรี พุ่มทองตรู 400

@ อุทิศแด่ พ่อสมาน-แม่นิภา เลียงหิรัญถาวร 500

@ อุทัย-อารยา เลียงหิรัญถาวร 500

@ อุทิศแด่ นส.จารุวรรณ ศรภิรมย์ 500

@ พ.อ. ปรีชา-ปราณี จึงมั่นคง 500

@ ชนากานต์-เมธาพร-ลักษมณ จึงมั่นคง 500

@ กมลพร จินตนะกุล 500

@ อภิสิทธ์ วรรัตน์ 500

@ อุทิศแด่ คุณแม่ยุพา ดีเลิศ 250

@ อุทิศแด่ คุณพ่อจรูญ ดีเลิศ 250

@ ชวาล ร่มเย็น 500

@ เพียงใจ-วันยุทธ เหล็กกล้า 500

@ ศรัณย์-ธนธรณ์ คำรัตน์ 200

@ ครอบครัววัชระ ศุภโกศล 300

@ ดร.กรกมล พากเพียร 500

@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ สุนีย แซ่แต้ 200

@ ทิน แซ่เคือง-จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ อุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 31 เหลือยกมา 4,458 บาท

($) รวมยอดบริจาค 31,158 บาท

� ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

� ไถ่ชีวิตน้องตุ๊กกี้ 29,600 บาท

� มีเงินเหลือ 1,558 บาท

ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 33 น้องบุญช่วย ในวันปิยะ ตัวที่ 2  เดือนตุลาคม 2560 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com