Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 28 น้องขวัญข้าว วันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล 2560

🐃 ไถ่ชีวิตในช่วงทำบุญวันวิสาขบูชาและวันพืชมงคล พฤษภาคม 2560

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 🌷 

ดูภาพ ไถ่ชีวิตตัวที่ 28 น้องขวัญข้าว เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1239425729486797

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦  รายชื่อผู้ทำบุญ

@ วินิจ ยังมี 1,000

@ วรัทยา เดกค์ พร้อมครอบครัว 300

@ ณัชชา สิงหรณ์ 100

@ ดญ. ดากานดา ดวงแก้ว 100

@ นันท์นิชา เสนาชัย 1,000

@ กาญจนา ชนะวงษ์ 500

@ จารุวรรณ แช่ลิ้ม 300

@ แมว วันทนีย์ 200

@ ฉกาจ รุ่งเรือง 2,000

@ เฉลิมชัย สดีสัตย์ 2,000

@ บัวผัน พิมพะไชย 1,000

@ จรัญ ลิวงษ์ศา 1,000

@ จร บรรลุ 1,000

@ กิตติ ฤทธิทิศ 1,000

@ บุญจันทร์ โทพิลา 1,000

@ ปรีชา ศรีสาร 2,000

@ ประเสิรฐ วรรณโคตร 1,000

@ สุรสิทธิ์ นวลขาว 1,000

@ สมภาร คุ้มผล 1,000

@ นภดล-พรชุลี กรณ์ศิลป์ 2,000

@ ศรี ศรีพุทธรินทร์ 500

@ คุณพ่ออ่อน แก้วปัญญา 100

@ นายชาญ-นางนวลอนงค์ เกตุกลิ่น 200

@ อุทิศให้ นางทองดำ สุริโยทัย 100

@ อุทิศให้ นางสมหมาย อินทร์นอก 100

@ อุทิศให้ ครูบาอาจารย์ และเจ้ากรรมนายเวร 100

@ อุทิศให้ คุณแม่ขมิ้น เทวาวงค์ 100

@ อุทิศแด่ คุณพ่อสมหมาย มณีสุวรรณ 500

@ สุกรี วงค์ทอง 100

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์ และครอบครัว 500

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ และครอบครัว 1,000

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ พันตรี สนิทนา 500

@ ภก.ชาญชัย-สิริมา ศรัทธาพันธ์ และครอบครัว 500

@ ศรีสุณี คูสกุล 500

@ อริสา คูสกุล 500

@ ปิยธิดา สุริยะรัตนพรหม 500

@ มาลา ศรัทธาพันธ์ อุบล 500

@ อุทิศแด่ คุณแม่สมศรี พุ่มทองตรู 500

@ นายสุรศักดิ์ ชิตเครือ ขออุทิศแด่ นางสำรวย ชิตเครือ 400

@ ชัยศิษย์ ,นางจิราภรณ์, นางสาวนวพร รัตนวุฒิขจร 200

@ พันโทวีระ จันทร์จุฬา, นลิน จันทร์จุฬา, รัชนีวรรณ จันทร์จุฬา 400

@ จิตรภินันท์ ชำนาญณรงค์ศักดิ์ 400

@ รดามณี พัลลภชนกนาถ 100

@ หน่อย-ต๋อง 500

@ วิชาญ-อังคณา-แผ้ว หิรัญเกิด 1,000

@ วราภรณ์ พึ่งพงษ์ 300

@ ดวงใจ แก้วบัวดี 200

@ ประสาน แก่นจันทร์ 100

@ มัณฑนา สร้างพล 100

@ ทัศนีย์ แซ่แต้ 200

@ จุรีรัตน์ แซ่แต้ 200

@ ภัทรพล ธีระวัฒนสุข 200

@ ธนทัต ธีระวัฒนสุข 200

@ ป้าเปิ้ล&หน่อยเยอรมัน 400

@ ภิญญาพัชญ์ ทัพพะรังสี 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่คุณแม่วรรณา อุดมธนะธีระ 100

@ อุดม อุดมธนะธีระ 100

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 400

($) ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 27 เหลือยกมา 11,878 บาท

($) รวมยอดบริจาค 44,278 บาท

💒 ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

🐂 ไถ่ชีวิตน้องขวัญข้าว 29,000 บาท

🐃 มีเงินเหลือ 15,278 บาท

ยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 29 น้องอิ่มบุญ ในวันเข้าพรรษา เดือนกรกฏาคม 2560 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com