Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 19 น้องมาลัย วันแม่ 2559 

🐃 กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าตัวที่ 19 น้องมาลัย

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่ เดือนสิงหาคม วันแม่ 2559 มาทำความดีทำบุญไถ่ชีวิตกันทำบุญไถ่ชีวิตกันวันที่ 12 สิงหาคม 2559 🌷 

 

ดูภาพ ไถ่ชีวิตตัวที่ 20 น้องบุญช่วย เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1036550459774326

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦  รายชื่อผู้ทำบุญ 

@ คุณตาวินัย ปทุมพงษ์ 200

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์และครอบครัว 500

@ กาญจนา ชนะวงศ์ 500

@ จ.อ.หญิง ทัศนีญา ลี 200

@ พี่ปาล์ม-พี่ปลื้ม-น้องปูน ภู่เจริญศิลป์ 500

@ คุณแม่สุภาภรณ์+คุณพ่อสาโรช คำรัตน์ 300

@ ปลัดศรี ศรีพุทธรินทร์ 1,000

@ จิตเกษม เสถียรพานิช 1,000

@ วรันณ์ธรณ์ เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ พรเทพ เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ Mr Heath Black 500

@ ณัฐชยา เย็นใจ 300

@ สืริน ฉายสุวรรณ 100

@ ละเหาะ ศรีเดช 100

@ สุดใจ-ณัฏฐา บุญข่าย 1,200

@ กัญญา จันทราธิกุล 100

@ ศรีวิสา ปีติรุ่งเรืองกูล 100

@ รัตนา จันทโรภาส 100

@ มนต์ชัย จันทราธิกุล 100

@ เจ้าที่ร้านจังรุ่งเจริญ หนามแดง 100

@ ดร.กรกมล พากเพียร 1,000

@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ ทิน แช่เคือง&จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ ธนธรณ์& นายศรัณย์ คำรัตน์ 100

@ สมศรี พุ่มทองตรู 520

@ กัลยาพร ทั่งทรัพย์ศิริกุล&เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย 3,000

@ คุณแม่ทัศนีย์ เสนาชัย 1,000

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 2,000

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะ 500

@ เรืองรุจน์-ขวัญพร-เรืองพิชญ์ โหตระไวศยะ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ จักรพร-มาลิณี-จิรภัทร คงบัว 1,000

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-ปุณยวัจน์-ปุณยพัตน์ กุศิโรรักษ์ 1,000

@ พตท.อภิชาต-พรพรรณ พุทธบุญ และบุตร 1,000

@ สมศักดิ์-นัชชา ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1,000

@ พันตรี สนิทนา 500

@ สุเนตรา แก้ววิเชียร 500

@ นางจิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 1,000

@ ด.ช ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ 90

@ นางยุพิน ทรงครักษ์ 110

@ ชัชนะ ชูเมือง 500

@ ธนิษฐา สิงห์ทอง 300

@ นางวัชรี อู่ไพบูรณ์ จ.นครราชสีมา 500

@ เสกสรรค์ ดีสมศักดิ์และครอบครัว 500

@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 500

@ ยุพาภรณ์ ตันติธนพัตน์ 500

@ วราภรณ์ พัฒนาสันติชัย 500

@ สุมาลี ทรัพยาคม 200

@ สุภาวดี เลาหะตระกูล 400

@ สมใจ คุณผล 500

@ สุนี แซ่แต้ และลูกๆ 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ 300

@ น้ำใจ จินตชาติ 1,000

@ น้ำค้าง วิพุธอมร 500

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิและครอบครัว 500

@ ครอบครัว เสรีรัตนาคร 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่แม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ คุณพ่ออุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

@ ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 17-18 เหลือ 31,113 บาท

$ รวมเงินที่ได้ 66,933 บาท ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

* ปิดรับทำบุญวันที่ 7 สิงหาคม 2559

* น้องมาลัยไถ่วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ราคารวมค่าส่ง 29,535 บาท

* ถวายพระอาจารย์โกมล วันที่ 11 สิงหาคม 2559

*** มีเงินเหลือ 37,398 บาท จะยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 20 น้องใจบุญ เดือนตุลาคมช่วงงานกฐินเพื่อนเบ็ญ 69 ปี 2559  อีกทีนะครับ

-----------------------------------

โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/news/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

------------------------------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com