Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

ทำบุญไถ่ชีวิตตัวที่ 14 น้องดอกรัก วันมาฆบูชาและวาเลนไทร์ 2559

🐃 กิจกรรมทำบุญไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าตัวที่ 14 น้องดอกรัก

😍 กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า เพื่อนเบ็ญ 21-26 ชวนทำบุญไถ่ชีวิต​ ถวายวัดป่านิคมพัฒนา ยโสธร

🎯 ไถ่ชีวิตวันมาฆบูชา และวาเลยไทร์ กุมภาพันธ์ 2559 มาทำความดีทำบุญไถ่ชีวิตกันครับ 🌷 

 

 

ดูภาพ ไถ่ชีวิตตัวที่ 14 น้องดอกรัก เพิ่มเติมที่

https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=927734303989276

-----------------------------------

👨‍👩‍👦‍👦  รายชื่อผู้ทำบุญ 

@ ฉกาจ รุ่งเรือง 2,000

@ ปรีชา ศรีสาร 1,000

@ ณัฐพงค์ ตั้งสกุลกุลพัฒน์ 1,000

@ กิตติ ฤทธิทิศ 1,000

@ ลำใย ศรีสุนนท์ 1,000

@ นัฐวุฒิ สุขส่ง 1,000

@ ภ้กดี โสดาภักดิ์ 1,000

@ นารีรัตน์ จารุเกษม 500

@ อุทัยวรรณ รุ่งเรือง 500

@ สมาน บุญญกาญจน์ 1,000

@ นางลักษณะ แสวงดี 1,000

@ ดต. สงวน ทองสันต์ 1,000

@ รตอ. วีระวัฒน์ สุทธิสิงห์ 1,000

@ พตท. ประสงค์ งามสง่า 1,000

@ นุจรินทร์ จันทะโชติ 500

@ กฤษณา สมประสงค์ 500

@ บัญฑิต มักการุณ 500

@ คุณแม่เพ็ง แซ่ลี้ 500

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิ และครอบครัว 500

@ พต.อภิดล-นงนุช คงนิล 500

@ พ.ต.ท.บุญเที่ยง ทองเกรียวและครอบครัว 500

@ พนิตา จิตรจักร 100

@ ครอบครัว วีระยุทธ เสรีรัตนาคร 300

@ พัชรารัชต์+รัชต์สุกิจ วรภัคพิธายงนิธิ 500

@ ธนิษฐา สิงห์ทอง 300

@ วัชระ ศุภโกศล และครอบครัว 300

@ อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ 500

@ กัมปนาท-กันยารัตน์-ศศิปวีร์ ขวัญศิริกุล 500

@ กฤตภรณ์ ประกอบแสง 300

@ ลัดดา-พัชร์สุ วรรณขาว 2,000

@ ประดิษฐ์-อมราภรณ์ ดอกรัก และครอบครัว 1,000

@ จิรัฏฐ์-อรุณี คูสิริ 300

@ เฮียเฮง วรเศรษฐ์ จิรชัยเฉลิม 500

@ อุทิศให้เตี๋ย สัญญา รักสัตย์มั่น 300

@ แม่ระเบียบ รักสัตย์มั่น 300

@ คุณตาธวัช-คุณยายหนู สันติกุลธานี 500

@ อุทิศให้คุณพ่อสมาน-คุณแม่นิภา เลียงหิรัญถาวร 700

@ ศรี ศรีพุทธรินทร์ 1,000

@ พรชัย-ธนิกา พงศ์พันธุ์ลาภ 500

@ สมชาย สายจันดี 2,000

@ ชุติเดช (แสนเมือง) จิตรมาตร 1,000

@ ดนุ-ภณิดา มโนรส และครอบครัว 1,000

@ เพ็ชรบูรณ์-วลีรัตน์-ชิษณุภรณ์ พูลผล 1,999

@ ด.ต.ไพศาล-นางพรรณี จำเป็น และครอบครัว 1,000

@ ปนัดดา ภู่เจริญศิลป์ 300

@ ปาล์ม-ปลื้ม-ปูน ภู่เจริญศิลป์ 300

@ เอกสิทธิ์ เผ่าวัฒนา และครอบครัว 500

@ ชัชนะ ชูเมือง 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ 400

@ อุบลรัตน์ ปทุมพงษ์และครอบครัว 500

@ สมพงศ์ สุหงษา เจแปน 1,000

@ ฐนิชวรีณ์ จุลวิธูรฑ์ 500

@ หัทยา ถิระวันธุ์และครอบครัว 1,000

@ นุจรี สัตยารักษ์ 500

@ รัชดาภรณ์ แพพื้น 500

@ เกียรติศักดิ์ ทิพย์เลิศ 1,000

@ เสาวรัตน์ ลิ้มสุวรรณ 1,000

@ ทวีศักดิ์ รัตนจันรสนนท์ 1,000

@ ยมุนา กลีบสัตบุศย์ 500

@ บุษราคัม อมรรัตนโกศล 200

@ เจนนิสาข์ จำปีติทัศน 500

@ ปิยพร วิเศษศิลปานนท์ 1,000

@ สุภัค รพีพันธ์ 1,000

@ ชญานันท์ เสนาะจิตร์ 500

@ เมธี คำแหง และครอบครัว 1,000

@ กัลยาพร ทั่งทรัพย์ศิริกุล&เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 1,000

@ ดร. กรกมล พากเพียร 1,000

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ จุฬาพร คำรัตน์&ทิน แซ่เคือง 400

@ พรรณพิลัย จารุพาณิชกุล 1,000

@ Pudnambus Nareuwongsan-uan 500 @ วันเสาร์ อกอุ่น 500

@ อุทิศแด่แม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ คุณพ่ออุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

@ ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 13 เหลือ 10,000 บาท

$ รวมเงินที่ได้ 62,399 บาท

** น้องดอกรัก ไถ่ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 ราคา 29,500 บาท

*** เงินเหลือ 32,899 บาท จะยกยอดไปไว้ไถ่ น้องน้ำใส ชีวิตที่ 15 ช่วงทำบุญวันสงการนต์ เมษายน 2559 ค่อยมาทำบุญกันอีกทีนะครับ

------------------------------------------------------------

🖥 ข้อมูลโครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า

 https://iok2u.com/index.php/variety-group/2019-05-01-02-53-36

 

🐂 ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

💵 พร้อมเพลย์ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 0972345363

📒 บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 678-1-29824-0

📲 โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ แจ้งที่ 097-2345363 หรือที่ LineId: rainubon

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

------------------------------------------------------------

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com