เอกสาร ”Made in China2025 :เศรษฐกิจจีนในยุคดิจิทัล”

🤗 สไลด์ดีน่าเก็บไว้ครับ

โดย ดร. อักษรศรี พานิชสาส์น หลักสูตร ABCDE จัดอบรมให้ข้าราชการกระทรวงอุตสาหกรรม (18 ธค 2561)

หาโหลดกันมาดูครับ

https://drive.google.com/open?id=1TJO6FATRbmQPSFQMA11bpeLazALzVfpu

 

 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

อัลปั้มภาพ
Orapin Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Big Brother DIP
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
Kiattiphong Udomtanateera
google
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Fanpage KKUGTA

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>