คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในอินโดนีเซีย (Indonesia) DITP ปี 2559
 
 
 
คู่มือโอกาสและทิศทางการค้าการลงทุนในอินโดนีเซีย DITP ปี 2559
 
สนใจข้อมูล Click :
 
--------------------------------------------------------
 
สำหรับข้อมูลในตลาดอื่นๆ ติดตามได้ใน Fanpage DITP AEC CLUB หรือที่
 
Cr.
- DITP
- Fanpage DITP AEC CLUB
- www.iok2u.com
 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

google
Orapin Udomtanateera
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
Geological Society of Thailand (GST)
Big Brother DIP
Kiattiphong Udomtanateera
Fanpage KKUGTA
อัลปั้มภาพ
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>