Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Book รวม E-Book ที่น่าสนใจจาก สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

 

📜 รวม E-Book ที่น่าสนใจจาก 💠สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มีเอกสารความรู้ที่น่าสนใจสามารถดาวน์โหลดมาอ่านได้ฟรี เช่น ข้อเสนอบทความทางวิชาการเรื่อง "บทบาทวุฒิสภากับการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการปฏิรูปที่ 1: อุตสาหกรรมการท่องเทียวและบริการ โดย นางสาวสว่างใจ มนตรีพิลา วิทยากรปฏิบัติการ กลุ่มงานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว สำนักกรรมาธิการ 3 
 
ผู้สนใจสามารถติดตามได้ผ่าน E-book ทางลิงค์ https://online.fliphtml5.com/rkuhq/youd/#p=1

ผู้สนใจบทความที่ผ่านมาสามารถ​สืบค้นได้ที่ https://www.senate.go.th/view/1/Digital_Media_Data/TH-TH
 

------------------------------------------------- 

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1876133

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com