Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

อาสาสมัครดิจิทัล  (อสด.) คืออะไร ?

25 ก.ย. 2563 / กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ต้องการสร้างอาสาสมัครที่จะให้คำแนะนำการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกต้อง เพื่อดำเนินภารกิจ ส่งเสริมการใช้งานดิจิทัลในพื้นที่ ประสานงานและให้ความรู้ด้านดิจิทัลกับชุมชน โดยจะอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงใน 3 ด้าน

- รู้งาน ให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและแอปพลิเคชันของหน่วยงาน

- รู้บทบาท ถ่ายทอดบทบาทและภารกิจให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจ

- รู้ช่องทาง แนะนำช่องทางการสืบค้นข้อมูลรวมถึงการใช้งานแอปพลิเคชันให้ประชาชนนำไปใช้งานจริงได้

พร้อมทั้งเสริมสร้างทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ อาทิ ใช้สื่อสาร นำเสนอและบริหารจัดการข้อมูล สร้างอาชีพและเพิ่มโอกาสหารายได้ เช่นการค้าออนไลน์ (e-Commerce) การเกษตร (e-Agriculture) หรือส่งเสริมการท่องเที่ยว (e-Tourism) ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น หาความรู้เพิ่มเติม (e-Education) สุขภาพ (e-Health) และใช้บริการภาครัฐ (e-Government) พัฒนาทักษะที่จำเป็น เช่น เรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ ThaiMOOC ChulaMOOC หรือ DepaMOOC โดยในปี 2563 จะเริ่มพัฒนาแกนนำ อสด. จำนวน 880 คน เพื่อเป็นตัวแทนขยายผลให้มี อสด. ระดับหมู่บ้านในปีต่อ ๆ ไป

ผู้สนใจศึกษาข้อมูล อสด. และหลักสูตรได้ที่: https://www.netpracharat.com/News/NewsPr/Detail.aspx?id=3164 

สนใจเอกสารบรรยายดาวน์โหลดได้ด้านล่างเอกสารแนบ 

* ที่มา : https://www.netpracharat.com/News/NewsPr/Detail.aspx?id=3164

-------------------------------------------------

 

Attachments:
Download this file (คู่มือการสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน อสด..pdf)คู่มือการสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน อสด..pdf[คู่มือการสอนการใช้งานแอปพลิเคชัน อสด.]5947 kB
Download this file (คู่มือการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (Thailand Digital Volunteers) - MDES.pdf)คู่มือการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (Thailand Digital Volunteers) - MDES.pdf[คู่มือการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (Thailand Digital Volunteers) - MDES]18850 kB
Download this file (หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) - Course Outline (ปรับปรุงล่าสุด20200923).pdf)หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) - Course Outline (ปรับปรุงล่าสุด20200923).pdf[หลักสูตรการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) - Course Outline (ปรับปรุงล่าสุด20200923)]1103 kB

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1876154

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com