Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Book เอกสารสัมมนา IEO 2017 เรื่อง IEO Forum 2017 Industry Roadmap 

จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00–12.00 น.  ณ ห้องจูปิเตอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จากกิจกรรมสัมมนา IEO ปี 2560 ในเรื่อง IEO Forum 2017 Industry Roadmap จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร PDF ได้ด้านล่าง

หรือที่ 

----------------------------------------

@ ลงข้อมูล / เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

@ ที่มาข้อมูล

- Web: www.iok2u.com

- FB: https://www.facebook.com/iok2u

- Line: @iok2u.com

- Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
 
Attachments:
Download this file (OIE-Forum2017-file01.pdf)OIE-Forum2017-file01[เอกสารสัมมนา IEO 2017 เรื่อง IEO Forum 2017 Industry Roadmap]27544 kB

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com