Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

📣 หอสมุดแห่งชาติมีระบบ E-Book แล้ว

 

👨‍👩‍👦‍👦  ความรู้ทำให้ คนองอาจ 

📲 สามารถเข้าไปสมัครสมาชิกแล้วเลือกหนังสืออ่านได้เลย

🙋‍♂️ ดาวน์โหลดเก็บไว้อ่านก็ได้ สามารถเข้าผ่านเฟซบุ๊กได้

🤗 เชิญชวนเพื่อนนักอ่านเข้าไปดูเลย

💻 http://www.2ebook.com/new/library/index/nlt

วิธีการเข้าใช้หนังสือของ 2eBook.com

สมาชิกของ 2eBook.com สามารถเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากเวปไซต์ 2eBook.com สมาชิกสามารถค้นหาโดยคีย์เวิร์ด ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง จากหนังสืออิเล็คนิกส์ที่มีอยู่ในเฉพาะห้องสมุดของคุณเท่านั้น ไม่ใช่จากหนังสือทั้งหมดในระบบ 2eBook.com และใช้ฟังก์ชั่นการทำงานที่ห้องสมุดของคุณสามารถใช้งานได้เท่านั้นด้วย

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าห้องสมุดของคุณเป็นสมาชิกของ 2eBook.com?

คุณสามารถสอบถามไปยังเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์หรือเยี่ยมชมเวปไซต์ห้องสมุดของคุณ คุณจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จาก 2eBook.com

คุณใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากคอมพิวเตอร์ภายในห้องสมุดหรือภายในสถาบันของคุณหรือไม่

เมื่อคุณใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ในห้องสมุด หรือในสถาบันของคุณ 2eBook.com จะทำการจดจำอัตโนมัติว่าคุณอยู่ในสถาบันนี้ คุณจะสามารถเข้าใช้หนังสือได้ทันที แต่ถ้าคุณใช้บริการผ่านคอมพิวเตอร์ในสถาบันแล้วไม่สามารถเข้าใช้งานได้กรุณาติดต่อบรรณารักษ์ห้องสมุด

การสร้าง account เพื่ออะไร

เมื่อคุณล็อกอิน account ของคุณเมื่อเข้ามาใช้บริการคุณจะสามารถทำบันทึกโน้ตย่อได้ และสามารถทำการยืมหนังสือจากห้องสมุดได้อัตโนมัติทันทีที่ต้องการ

 ที่มา https://www.2ebook.com/new/library/index/nlt

 

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1525
Articles View Hits
1909743

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com