Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

E-Book ผลการสำรวจสถานภาพปัจจุบันของใบอนุญาต-บริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

 

เอกสารประกอบการบรรยาย - ผลการสำรวจสถานภาพปัจจุบันของใบอนุญาต-บริการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และการออกแบบสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร

 

สนใจดาวน์โหลดได้ที่ ลิงค์ด้านล่าง

 

-------------------------------------

Fanpage iok2ucom

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com