Google Translate Widget by Infofru

Author Site Reviewresults

📚 E-Book รวมหนังสือดาวน์โหลดเกี่ยวกับสุขภาพ (Collection of health books)

- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ

https://www.ebooks.in.th/ebook/16906/

 

- คู่มือฉบับพกพาว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิคนงานในระบบจ้างเหมา

https://www.ebooks.in.th/ebook/7583/

 

- สิทธิผู้ลงทุนไทย ร้องเรียนอย่างไรให้ได้ผล

https://www.ebooks.in.th/ebook/5079/

 

- ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

https://www.ebooks.in.th/ebook/16898/

 

- หลักกฎหมายระหว่างประเทศทั่วไปเกี่ยวกับสนธิสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน

https://www.ebooks.in.th/ebook/16904/

 

- หนังสือ-สิทธิผู้ป่วยในประเทศไทย

https://www.ebooks.in.th/ebook/47005/

 

- สิทธิของผู้ประสบภัย/ผู้เสียหาย/จำเลย

https://www.ebooks.in.th/ebook/36061/

 

รวบรวมโดย​ www.iok2u.comwww.iok2u.com

Fanpage iok2ucom

Statistics

Users
3
Articles
1524
Articles View Hits
1875967

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ

🌏 ติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางสื่อสาร iOK2u ได้ที่

💻 Web: www.iok2u.com / 💻 Twister: iok2ucom / 💻 Facebook: www.facebook.com/iok2ucom / 💻 YouTube: iok2ucom / 💻 Line: @iok2ucom / 💻 E-Mail: iok2ucom@gmail.com