โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่านิคมพัฒนาราม ป่าติ้ว ยโสธร

-----------------------------------

� โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/variety-group/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

ขั้นตอนดำเนินการ โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า มีดังนี้

1 ช่วงเทศกาลโครงการ จะไถ่ควายหรือวัวตัวเมียจากโรงฆ่าส้ตว์

2 จะนำส่งควายที่ไถ่ไปที่ วัดป่านิคมพัฒนาราม (หรือวัดอื่นตามพิจารณาของอาจารย์โกมล)

3 ควายจะได้อยู่ที่วัด 3-7 วัน

4 ทางวัดป่าจัดตั้งคณะกรรมการดูแลโครงการเพื่อเป็นผู้คัดเลือก ครอบครัวที่มีความเหมาะสมมารับไปเลี้ยง โดยควรมีคุณสมบัติดังนี้

- เป็นผู้มีความประพฤติดี

- เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี

- ร่วมกิจกรรมกับทางวัดสม่ำเสมอ

** ต้องมีบุตรที่ไม่เกิน ม. 6 และให้บุตรมาเป็นผู้ร่วมรับมอบเพื่อนำไปเลี้ยงดู

5 ข้อตกลง ผู้รับไปเลี้ยงต้องให้คำสัญญากับทางวัดดังนี้

- จะไม่นำไปขาย ไม่นำไปจำนำ หรือนำไปแลกเป็นมูลค่าใด ๆ

- จะไม่พยายามฆ่า และจะต้องดูแลรักษาให้ดีที่สุด

- ห้ามและไม่มีสิทธิ์นำไปยกให้คนอื่นเลี้ยงต่อเด็ดขาด

- หากเลี้ยงไม่ได้ไม่ไหว ขอให้ส่งคืนวัดเท่านั้น

-----------------------------------

� โครงการไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสู่วัดป่า ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

https://iok2u.com/index.php/variety-group/2019-05-01-02-53-36

-----------------------------------

 

ผู้สนับสนุน (Sponser)

google
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ รุ่น 2521-2526 www.ben21-26.org
อัลปั้มภาพ
Fanpage KKUGTA
Big Brother DIP
Orapin Udomtanateera
Geological Society of Thailand (GST)
กองโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Kiattiphong Udomtanateera

.

.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

เว็บไซต์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถใช้อ้างอิงในทางกฏหมาย โปรดตรวจสอบความถูกต้องกับแหล่งที่มาข้อมูลอีกครั้ง

โครงการภายใต้การดูแลของ iOK2u.com

พัฒนาเว็บไซต์โดย เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ / udomtanateera_k@hotmail.com / LineID: Rainubon>